Šestý ročník Fóra mladé občanské společnosti
14. září 2020 Novinky

Šestý ročník Fóra mladé občanské společnosti

25. srpna, při příležitosti Mongolského dne mládeže, uspořádala Mongolská rada mládeže šestý ročník Fóra mladé občanské společnosti. Toto fórum probíhalo v rámci projektu „All for YOUth, YOUth for all”, sponzorovaného Evropskou unií. Konalo se pod záštitou Populačního fondu OSN (UNFPA) a vůbec poprvé probíhalo současně jak na online platformách, tak v posluchárně. Jedním z témat bylo „Věnujme pozornost mladým: pandemie v našich životech”.

Fórum zahajovali předseda delegace Evropské unie v Mongolsku Pierre-Yves Lucas, předseda úřadu UNFPA Mongolsko Koari Ishikawa a koordinátor Mongolské rady mládeže E. Sereeter. Celkem se ho zúčastnilo 70 hostů, včetně reprezentantů mládeže, vládních a mezinárodních organizací, neziskových organizací působících v oblasti rozvoje mládeže a členů organizací občanské společnosti. Prostřednictvím platforem Facebook Live a Zoom ho sledovalo více než 10,000 diváků.

V rámci fóra byla pořádána panelová diskuze na témata „Zdraví”, „Vzdělání”, „Zaměstnání” a „Participace mládeže v občanské společnosti”. Jejím účelem bylo formulovat doporučení a řešení pro tyto oblasti, podobu budoucí spolupráce a fungování podle plánu v průběhu pandemie.

Projekt „All for YOUth, YOUth for all” si klade za cíl zlepšit možnosti organizací občanské společnosti v tom, jak přispět k rozvojovým procesům v Mongolsku skrze budování kapacit, sítí, podpůrných opatření a výzkumu. Jeho Implementace bude probíhat v rozmezí let 2020-2024 s finanční podporou Evropské unie.