Summit Hlasy mládí 2019: podpůrné fórum 3R
31. července 2019 Novinky

Summit Hlasy mládí 2019: podpůrné fórum 3R

Charita Česká republika (ChČR) byla v Mongolsku spoluorganizátorem summitu Hlasy mládí 2019, který se konal ve dnech 15.-16. června v Blue Sky Tower v rámci projektu “Zlepšování zdrojově efektivní a čistší výroby v mongolském stavebním sektoru prostřednictvím obnovy materiálu”. Tento summit se skládal z několika panelových diskuzí a doprovodných akcí. ChČR byla zodpovědná především za doprovodnou akci 3R (reduce, reuse and recycle – omezení, opětovné použití a recyklace) nazvanou “3R v Mongolsku – od odpadu k bohatství”, s cílem zvýšit povědomí veřejnosti o konceptu 3R, oblasti recyklace, příležitostem ke snížení spotřeby a opětovném využití předmětů denní spotřeby a představit oblast nakládání s odpady mladým lidem.

ChČR úspěšně shromáždila 262 účastníků pro svoji prezentaci, která byla rozdělena do 3 částí: omezení, opětovné použití a recyklace). V každé části sdíleli zástupci malých a středních podniků a jednotlivci své nejlepší zkušenosti a výrobky a také krátkou prezentaci. V části věnované recyklaci bylo představeno 11 recyklačních společností, jakož i produkty tohoto projektu založené na stavebním a demoličním odpadu (CDW). Byly připraveny zábavné hry, kde se účastníci během hry mohli o recyklování dozvědět více. Účastníci se mohli podepsat na vystavené tabuli a zavázat se tak k programu 3Rs v Mongolsku. Všichni zúčastnění byli vyzváni, aby přinesli 3 recyklovatelné předměty do odpadu, dali je do příslušných košů a na oplátku dostali 1 láhev na vodu k opakovanému použití. ChČR dále na konci každého dne připravila on-line kvíz k prověření znalostí získaných na této akci a následné odměně. Celkově se kvízu zúčastnilo více než 50 soutěžících a ChCŘ odměnila 2 vítěze, kteří o recyklování získali nejvíce informací.

Summitu se zúčastnili členové vládních organizací, obyvatelé z různých provincií, členové komunity LGBTQ i znevýhodnění účastníci. Pro znevýhodněné účastníky byl zajištěn řádný překlad a byl tedy zajištěn stejný přístup pro každého účastníka.