Мэдээ

Би яагаад сайн дурын ажил хийдэг вэ?
1. November 2021 Амжилтын түүх

Би яагаад сайн дурын ажил хийдэг вэ?

Каритас Чех Репаблик олон улсын төрийн бус байгууллагын тэргүүн Яна Зилкова нь олон улсын хөгжил, төслийн менежмент, бодлого тодорхойлолт, судалгааны чиглэлээр 10 гаруй жилийн туршлагатай. Тэрээр Европын болон Азийн улс орнууд болох Чех, Бельги, Герман, Сингапур, Дани, Монгол зэрэг улс орнуудад суралцаж, ажилласан. Өнөөдөр Яна Зилкова нь та бүхэнтэй сайн дурын ажлын тухай өөрийн туршлагаасаа ийнхүү хуваалцаж байна. 

Залуучуудын төсөл нь ИНБ болон ирээдүй хойч үеийн залуучуудыг дэмжиж байна
14. October 2021 Мэдээ

Залуучуудын төсөл нь ИНБ болон ирээдүй хойч үеийн залуучуудыг дэмжиж байна

Та өнөө үед Иргэний Нийгмийн Байгууллага (ИНБ)-ууд болон залуучуудад ямар бэрхшээл тулгардгийг мэдэх үү? Олон төрлийн судалгаанаас харахад залуучууд нь чанартай боловсрол эзэмших, тогтвортой ажил эрхлэх, нийгмийн үйл ажиллагаанд оролцож өөрийн дуу хоолойгоо хүргэх зэрэгт нэлээдгүй асуудалтай тулгардаг байна. Залуучуудад тулгарч байгаа томоохон бэрхшээлүүдийн нэг нь бол өөрсдийн санаачилсан үйл ажиллагаа, санаачлагаа хэрэгжүүлэхэд санхүүжүүлэлт олох явдал юм.

Вэбсайт хөгжүүлэх байгууллага сонгон шалгаруулах тухай
30. September 2021 Мэдээ

Вэбсайт хөгжүүлэх байгууллага сонгон шалгаруулах тухай

Каритас Чех Репаблик (КЧР) нь Европын Холбооноос санхүүжүүлж буй "Монгол улс дахь хуванцар хог хаягдлын дахин боловсруулалтын тогтвортой байдлыг хангах" төслийг Монголын Байгаль Орчин, Аюулгүй Байдлын Төв, Монголын Тогтвортой Хөгжлийн Гүүр, Экосум ТББ болон Т.Г. Масарыкын нэрэмжит Усны Судалгааны Институттэй хамтран хэрэгжүүлж байна. Төслийн ерөнхий зорилго нь Монгол улсын эдийн засгийн хөгжил цэцэглэлт, ядуурлыг бууруулахад хувь нэмэр оруулах, ногоон эдийн засгийн хөгжил, нүүрстөрөгч багатай, нөөцийн хэмнэлттэй, тойрог эдийн засагт шилжихэд дэмжлэг үзүүлэх явдал юм.

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА: АНГИЛАН ЯЛГАХ ХОГИЙН САВ НИЙЛҮҮЛЭХ ҮНИЙН САНАЛ ИРҮҮЛЭХ
30. September 2021 Мэдээ

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА: АНГИЛАН ЯЛГАХ ХОГИЙН САВ НИЙЛҮҮЛЭХ ҮНИЙН САНАЛ ИРҮҮЛЭХ

Каритас Чех Репаблик (КЧР) нь Европын Холбооноос санхүүжүүлж буй "Монгол улс дахь хуванцар хог хаягдлын дахин боловсруулалтын тогтвортой байдлыг хангах" (05/2020-04/2024) төслийг Монголын Байгаль Орчин, Аюулгүй Байдлын Төв (МБОАБТ), Монголын Тогтвортой Хөгжлийн Гүүр (МТХГ), Экосум ТББ (ЭС) болон Т.Г. Масарыкын нэрэмжит Усны Судалгааны Институт (УСИ)-тэй хамтран хэрэгжүүлж байна. Төслийн ерөнхий зорилго нь Монгол улсын эдийн засгийн хөгжил цэцэглэлт, ядуурлыг бууруулахад хувь нэмэр оруулах, ногоон эдийн засгийн хөгжил, нүүрстөрөгч багатай, нөөцийн хэмнэлттэй, тойрог эдийн засагт шилжихэд дэмжлэг үзүүлэх явдал юм.

Бидний бүтээсэн нийгэм, хүрээлэн буй орчин нь ХБИ-ийн нийгмийн оролцоонд гол бэрхшээлийг бий болгож
27. September 2021 Мэдээ

Бидний бүтээсэн нийгэм, хүрээлэн буй орчин нь ХБИ-ийн нийгмийн оролцоонд гол бэрхшээлийг бий болгож

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд (ХБИ)-ийн хувьд тэдний хөгжлийн бэрхшээл нь нийгмийн оролцооны хамгийн том саад бэрхшээл биш байдаг юм. Харин бидний эргэн тойронд байдаг, ихэвчлэн анзаарагддаггүй саад бэрхшээлүүд нь тэдний нийгмийн оролцооны гол саад бэрхшээл болдог байна. Эдгээр нь хэт эгц, мөстсөн, эсвэл засвар хийгээгүй налуу зам, мөн хэт төвлөрсөн эсвэл зөвхөн цахим орчинд суурилсан төрийн үйлчилгээ байдаг байна. Нийтийн тээврүүдэд тэргэнцэртэй иргэд нэвтрэн орох налуу зам байдаггүй, мөн зам хөндлөн гарах явган хүний гарцанд ХБИ-дэд зориулсан зохицуулалт байдаггүй. Энэ мэтчилэн яг үнэндээ бидний бүтээсэн нийгэм, хүрээлэн буй орчин нь ХБИ-ийн нийгмийн оролцоонд гол бэрхшээлийг бий болгосон байдаг байна.  Эдгээр саад бэрхшээл нь санаатайгаар хийгддэггүй, харин манай нийгмийг  хэн хэн бүрдүүлж байдаг тухай  болон хүртээмжтэй байдлын талаарх мэдлэг дутмагаас үүдэлтэй.

Граффити зураг буюу ханын зураг зурах баг, хамт олныг урьж байна
23. September 2021 Мэдээ

Граффити зураг буюу ханын зураг зурах баг, хамт олныг урьж байна

Ерөнхий мэдээлэл   Каритас Чех Репаблик (КЧР) Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газар нь Европын Холбооны дэмжлэгтэйгээр “Бүгд залуусын төлөө, Залуус бүгдийн төлөө” төслийг Монголын Залуучуудын Эвсэл болон Иргэний Боловсролын Төвтэй хамтран хэрэгжүүлж байна. Энэхүү төслийн зорилго нь залуучуудын хөгжил, оролцооны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ТББ-ын чадавхийг бэхжүүлэн, хамтын ажиллагааны сүлжээ үүсгэн, судалгаа, нөлөөлөл хийх замаар Монгол улсын засаглал, хөгжлийн явцад хувь нэмэр оруулах чадвартай залуучуудын иргэний нийгмийг бэхжүүлэхэд оршино.

SWITCH-Asia хөтөлбөрийн SPRIM төсөл нь Эх дэлхийн цэвэрлэгээний өдөрт нэгдлээ
20. September 2021 Мэдээ

SWITCH-Asia хөтөлбөрийн SPRIM төсөл нь Эх дэлхийн цэвэрлэгээний өдөрт нэгдлээ

Жил бүрийн 9 дүгээр сарын 18-нд тэмдэглэдэг “Эх дэлхийн цэвэрлэгээний өдөр” бол дэлхийн 180 гаруй улсыг хамруулсан хог хаягдлын асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөөх хамгийн том өдөрлөг юм.

Бизнесийн уралдаанд оролцохыг урьж байна
17. September 2021 Мэдээ

Бизнесийн уралдаанд оролцохыг урьж байна

Каритас Чех Репаблик (КЧР) Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газар нь Европын Холбооны дэмжлэгтэйгээр “Бүгд залуусын төлөө, Залуус бүгдийн төлөө” төслийг Монголын Залуучуудын Эвсэл болон Иргэний Боловсролын Төвтэй хамтран хэрэгжүүлж байна. Энэхүү төслийн зорилго нь залуучуудын хөгжил, оролцооны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ТББ-ын чадавхийг бэхжүүлэн, хамтын ажиллагааны сүлжээ үүсгэн, судалгаа, нөлөөлөл хийх замаар Монгол улсын засаглал, хөгжлийн явцад хувь нэмэр оруулах чадвартай залуучуудын иргэний нийгмийг бэхжүүлэхэд оршино.

Сайн дурын ажлаас би үүнийг ойлгосон
7. September 2021 Мэдээ

Сайн дурын ажлаас би үүнийг ойлгосон

Сайн дурын ажил нь хувь хүнд хэрхэн нөлөөлж, харах өнцөг, ирээдүйн амьдралд ямар өөрчлөлтийг бий болгодог вэ? Сайн дурын болон нийгмийн ажил хийж, өөрийгөө танин нээж, хөгжүүлж, бусдад туслахын зэрэгцээ өөртөө болон нийгэмдээ нөлөөллийг бий болгож буй дараах эрхмүүд бидэнтэй түүхээ хуваалцлаа. 

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА (ХОГИЙН САВ НИЙЛҮҮЛЭХ)
7. September 2021 Мэдээ

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА (ХОГИЙН САВ НИЙЛҮҮЛЭХ)

Каритас Чех Репаблик (КЧР) нь Европын Холбооноос санхүүжүүлж буй "Монгол улс дахь хуванцар хог хаягдлын дахин боловсруулалтын тогтвортой байдлыг хангах" (05/2020-04/2024) төслийг Монголын Байгаль Орчин, Аюулгүй Байдлын Төв (МБОАБТ), Монголын Тогтвортой Хөгжлийн Гүүр (МТХГ), Экосум ТББ (ЭС) болон Т.Г. Масарыкын нэрэмжит Усны Судалгааны Институт (УСИ)-тэй хамтран хэрэгжүүлж байна.