Амжилтын түүх

Залуусын давлагаа клуб: Залуучууд өөрчлөлтийг авчрах хүч чадалтай
16. June 2021 Амжилтын түүх

Залуусын давлагаа клуб: Залуучууд өөрчлөлтийг авчрах хүч чадалтай

Дэлхийн ардчилсан улс орнууд залуучуудын үр дүнтэй оролцоог хангаж, тэдний дуу хоолойг сонсох тал дээр ихэвчлэн алддаг. Залуучуудын санал санаачилга, оролцоо нь үр нөлөө багатай, тэдэнд тулгамдаж буй асуудал нь хууль бус эсвэл зохих албан тушаалтнууд нь тэдний үзэл бодлыг үйл ажиллагаандаа тусгаж хүлээн авдаггүй гэж ихэнх залуучуудад санагддаг байна. Өөр бусдаас илүү өнөөдрийн нийгмийн залуучууд нь улс төрийн шийдвэрийн эерэг эсвэл сөрөг үр дагавартай илүү урт удаан хугацаанд зохицон амьдарч байна. 

Каритас нь Монгол дахь залуучуудын сайн дурын ажлыг дэмжиж байна
15. April 2021 Амжилтын түүх

Каритас нь Монгол дахь залуучуудын сайн дурын ажлыг дэмжиж байна

Монгол улс бол залуучуудын өлгий нутаг юм. 15-34 насны залуучууд Монгол улсын нийт хүн амын гуравны нэгээс илүү хувийг эзэлж байна. Энэ ч утгаараа Каритас Чех Репаблик байгууллага нь залуучуудын хөгжлийн асуудлыг ихэд анхааран ажиллаж байна. Энэ ажлын хүрээнд Европын Холбооны дэмжлэгтэй хэрэгжиж буй “Бүгд залуусын төлөө, Залуус бүгдийн төлөө” төслийн дор http://ivolunteer.mn/ цахим хуудсыг шинэчлэн хөгжүүллээ.

Уянга: Байгаль орчинд ээлтэй амьдралын хэв маягийн тухай түүх
23. March 2021 Амжилтын түүх

Уянга: Байгаль орчинд ээлтэй амьдралын хэв маягийн тухай түүх

Сүүлийн арван жилийн хугацаанд хүн амын өсөлт, хотжилт, үйлдвэржилт нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор Монгол улсад хог хаягдлын менежмент нь тулгамдсан асуудал болоод байна. Тиймээс Каритас Чех Репаблик (КЧР) байгууллага нь Монгол улс дахь хуванцар хог хаягдлын  дахин боловсруулалтын тогтвортой байдлыг хангах болоод ногоон эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих шинэ төслийг Европын Холбооны дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж эхлээд байна. Энэхүү төсөл нь нүүрстөрөгч багатай, нөөцийн хэмнэлттэй тойрог эдийн засагт шилжих шилжилтийг бэхжүүлэх зорилготой юм.