Амжилтын түүх

Би яагаад сайн дурын ажил хийдэг вэ?
1. 11 дүгээр сар 2021 Амжилтын түүх

Би яагаад сайн дурын ажил хийдэг вэ?

Каритас Чех Репаблик олон улсын төрийн бус байгууллагын тэргүүн Яна Зилкова нь олон улсын хөгжил, төслийн менежмент, бодлого тодорхойлолт, судалгааны чиглэлээр 10 гаруй жилийн туршлагатай. Тэрээр Европын болон Азийн улс орнууд болох Чех, Бельги, Герман, Сингапур, Дани, Монгол зэрэг улс орнуудад суралцаж, ажилласан. Өнөөдөр Яна Зилкова нь та бүхэнтэй сайн дурын ажлын тухай өөрийн туршлагаасаа ийнхүү хуваалцаж байна. 

Ногоон байгаль орчны төлөөх бяцхан дэмжлэг
15. 9 дүгээр сар 2021 Амжилтын түүх

Ногоон байгаль орчны төлөөх бяцхан дэмжлэг

Хуванцар нь бидний өдөр тутмын амьдралтай салшгүй холбоотой. Гэвч хуванцрын хэрэглээ нэмэгдэх хэрээр байгаль орчны доройтолд их нөлөөлдөг байна. Иймд Каритас Чех Репаблик Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газар (КЧР) нь Европын Холбоо, Европын Холбооны SWITCH-Asia хөтөлбөр болон БНЧУ-ын Гадаад Хэргийн Яамны дэмжлэгтэйгээр Монгол улс дахь хуванцар хог хаягдлын дахин боловсруулалтын тогтвортой байдлыг хангах төслийн хүрээнд байгаль орчин дахь хуванцрын сөрөг нөлөөллийг бууруулах, хуванцар хог хаягдлыг дахин боловсруулдаг жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжин ажиллаж байна.

Сайн дурын ажлаас би үүнийг ойлгосон
7. 9 дүгээр сар 2021 Мэдээ

Сайн дурын ажлаас би үүнийг ойлгосон

Сайн дурын ажил нь хувь хүнд хэрхэн нөлөөлж, харах өнцөг, ирээдүйн амьдралд ямар өөрчлөлтийг бий болгодог вэ? Сайн дурын болон нийгмийн ажил хийж, өөрийгөө танин нээж, хөгжүүлж, бусдад туслахын зэрэгцээ өөртөө болон нийгэмдээ нөлөөллийг бий болгож буй дараах эрхмүүд бидэнтэй түүхээ хуваалцлаа. 

Залуусын давлагаа клуб: Залуучууд өөрчлөлтийг авчрах хүч чадалтай
16. 6 дугаар сар 2021 Амжилтын түүх

Залуусын давлагаа клуб: Залуучууд өөрчлөлтийг авчрах хүч чадалтай

Дэлхийн ардчилсан улс орнууд залуучуудын үр дүнтэй оролцоог хангаж, тэдний дуу хоолойг сонсох тал дээр ихэвчлэн алддаг. Залуучуудын санал санаачилга, оролцоо нь үр нөлөө багатай, тэдэнд тулгамдаж буй асуудал нь хууль бус эсвэл зохих албан тушаалтнууд нь тэдний үзэл бодлыг үйл ажиллагаандаа тусгаж хүлээн авдаггүй гэж ихэнх залуучуудад санагддаг байна. Өөр бусдаас илүү өнөөдрийн нийгмийн залуучууд нь улс төрийн шийдвэрийн эерэг эсвэл сөрөг үр дагавартай илүү урт удаан хугацаанд зохицон амьдарч байна. 

Каритас нь Монгол дахь залуучуудын сайн дурын ажлыг дэмжиж байна
15. 4 дүгээр сар 2021 Амжилтын түүх

Каритас нь Монгол дахь залуучуудын сайн дурын ажлыг дэмжиж байна

Монгол улс бол залуучуудын өлгий нутаг юм. 15-34 насны залуучууд Монгол улсын нийт хүн амын гуравны нэгээс илүү хувийг эзэлж байна. Энэ ч утгаараа Каритас Чех Репаблик байгууллага нь залуучуудын хөгжлийн асуудлыг ихэд анхааран ажиллаж байна. Энэ ажлын хүрээнд Европын Холбооны дэмжлэгтэй хэрэгжиж буй “Бүгд залуусын төлөө, Залуус бүгдийн төлөө” төслийн дор http://ivolunteer.mn/ цахим хуудсыг шинэчлэн хөгжүүллээ.