V Mongolsku se uskutečnil den Evropské unie
31. července 2019 Novinky

V Mongolsku se uskutečnil den Evropské unie

Při příležitosti 30. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Mongolskem a Evropskou unií uspořádala delegace Evropské unie v Mongolsku 26. května na náměstí Sukhbaatar den Evropské unie. Tato událost poskytla veřejnosti příležitost seznámit se s členskými státy Evropské unie,  jejich tradicemi a kulturou, získat podrobné informace a doporučení ohledně studia a cestování do států Evropské unie a schengenských víz. Událost dále poskytla možnost navštívit obchodní veletrh zaměřený na jednotlivé členské státy, ochutnat evropskou kuchyni a navštívit umělecká představení. Během této události bylo dále představeno více než 20 projektů financovaných Evropskou unií, které jsou realizovány v Mongolsku. 

Akce se zúčastnila i Charita Česká republika. Tým projektu zaměřeného na nakládání s odpady představil projektové výsledky a vzorek produktu ze stavebního a demoličního odpadu (CDW). CDW produkt byl prezentován včetně vzorků a jednotlivých kroků při zpracování a představily se i recyklační společnosti, které jsou zapojeny do Mongolské národní recyklační asociace (MNRA). Projekt byl dále prezentován pomocí fotografií a videí, které byly promítány na LED obrazovku. Veřejnosti byly poskytnuty studijní knihy, publikace a brožury s cílem zvýšit informovanost v oblasti stavebního a demoličního odpadu. Krátké popularizačního video bylo promítáno na velké obrazovce a představilo hlavní dosavadní úspěchy projektu. Charita dále přispěla ke zvýšení povědomí veřejnosti o konceptu 3R (reduce, reuse and recycle – omezení, opětovné použití a recyklace) při spolupráci s recyklačními společnostmi v Mongolsku. 

Mongolský koncept zahraniční politiky označuje Evropskou unii za svého „třetího souseda“. Mongolsko proto pracuje na intenzivnějších vztazích s Evropskou unií a jejími členskými státy v mnoha oblastech. Velvyslanci členských států EU se například v Ulánbátaru pravidelně scházejí na společných schůzkách již od roku 2009. Vytvoření Úřadu Delegace Evropské unie v Mongolsku v roce 2017 pak znamenalo příležitost k prohloubení vzájemných vztahů a k efektivnější spolupráci v mnoha dalších oblastech.