Pomáháme tam, kde nás lidé potřebují

Pomáhejte s námi

Můžete nás podpořit zasláním finančních prostředků na konto Charity ČR určené na humanitární pomoc či rozvojovou spolupráci v zahraničí. 

Sbírkové konto č. 55660022/0800.
Variabilní symbol: 148

Chcete-li platit ihned platební kartou, navštivte prosím stránku Pomáhejte s námi.

Děkujeme, že s námi pomáháte!

Mongolsko

Patří mezi prioritní země české rozvojové spolupráce. Charita ČR pracuje v Mongolsku od roku 2006, kdy v zemi zahájila první rozvojový projekt. Od roku 2008 má v Ulánbátaru vlastní kancelář. Věnovala se zejména oblasti vzdělávání, sociální práce, podpoře místních pastevců, humanitární pomoci, prevenci rizika přírodních katastrof a migrace a v neposlední řadě zajišťovala provoz mobilních ošetřoven v odlehlých venkovských oblastech západního Mongolska.

Aktuality

Děkujeme našim partnerům

switchasia
dca
caritas france
eu comm
europeaid
Caritasswiss
Mv
Mze
Mzv
crp
transition
unhcr
switchasia
dca
caritas france
eu comm
europeaid
Caritasswiss
Mv
Mze
Mzv
crp
transition
unhcr
switchasia
dca
caritas france
eu comm
europeaid
Caritasswiss
Mv
Mze
Mzv
crp
transition
unhcr
switchasia
dca
caritas france
eu comm
europeaid
Caritasswiss
Mv
Mze
Mzv
crp
transition
unhcr
switchasia
dca
caritas france
eu comm
europeaid
Caritasswiss
Mv
Mze
Mzv
crp
transition
unhcr
switchasia
dca
caritas france
eu comm
europeaid
Caritasswiss
Mv
Mze
Mzv
crp
transition
unhcr
switchasia
dca
caritas france
eu comm
europeaid
Caritasswiss
Mv
Mze
Mzv
crp
transition
unhcr
switchasia
dca
caritas france
eu comm
europeaid
Caritasswiss
Mv
Mze
Mzv
crp
transition
unhcr
switchasia
dca
caritas france
eu comm
europeaid
Caritasswiss
Mv
Mze
Mzv
crp
transition
unhcr
switchasia
dca
caritas france
eu comm
europeaid
Caritasswiss
Mv
Mze
Mzv
crp
transition
unhcr