Aktuálně

Program transformační spolupráce - Podpora mládeže a občanské společnosti v Mongolsku
12. března 2021 Novinky

Program transformační spolupráce - Podpora mládeže a občanské společnosti v Mongolsku

Projekt transformační spolupráce na zvýšení kapacit organizací občanské společnosti pracujících s mládeží a mladých lidí v Mongolsku úspěšně realizovala v roce 2020 Charita Česká republika se svými dvěma místními partnerskými organizacemi Mongolian Youth Council, MYC (Mongolská rada mládeže) a Centre for Citizenship Education, CCE (Centrum pro výchovu k občanství). Projekt „Podpora mládeže a občanské společnosti v Mongolsku“ byl spolufinancován programem transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky a realizován v rámci projektu „All for YOUth, YOUth for All“, který je financován Evropskou unií. Na podporu projektových aktivit přispělo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky částkou 424 282 Kč.

Mongolsko se veze na vlně recyklace stavebního materiálu
7. prosince 2020 Novinky

Mongolsko se veze na vlně recyklace stavebního materiálu

I když je Mongolsko svou rozlohou 19. největší zemí světa, pouhých 3.29 milionu obyvatel z něj dělá rovněž stát s nejnižší hustotou zalidnění na světě. Od roku 1990, kdy proběhla Demokratická revoluce, 40% mongolské populace přesídlilo do hlavního města Ulanbátar, což přineslo zvyšující se poptávku po novém bydlení a prudký rozmach stavebního průmyslu, jenž se rychle rozrůstá až dodnes. Současné budovy však nejsou příliš hospodárné, protože spousta z nich je závislá na vytápění fosilními palivy, stejně nehospodárný je i provoz chlazení a využívání zastaralých technologií a neúsporných zařízení.

Charita Česká republika patří mezi nejlépe hodnocené evropské organizace
25. listopadu 2020 Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce Charity ČR

Charita Česká republika patří mezi nejlépe hodnocené evropské organizace

Poskytování humanitární pomoci potřebným je jedním z hlavních pilířů naší práce v zahraničí. Proto s potěšením oznamujeme, že jsme mezi prvními organizacemi certifikovanými agenturou EU ECHO, což nám umožní i v nadcházejících letech realizovat kvalitní a vysoce efektivní humanitární projekty.

Závěrečný ceremoniál k projektu hospodaření se stavebním a demoličním odpadem
31. října 2020 Novinky

Závěrečný ceremoniál k projektu hospodaření se stavebním a demoličním odpadem

ULÁNBÁTAR Mongolsko – Dne 30. října 2020 proběhl závěrečný ceremoniál k projektu „Zlepšení účinného využití zdrojů a čistější výroba v mongolském stavebním sektoru prostřednictvím recyklace materiálů“. Projekt byl realizován v letech 2016 až 2020 za finanční podpory Evropské unie (program SWITCH-Asia) a České rozvojové agentury. 

Charita Česká republika v Mongolsku získala cenu „Nejlepší projekt a uskutečnění programu“
23. října 2020 Novinky

Charita Česká republika v Mongolsku získala cenu „Nejlepší projekt a uskutečnění programu“

ULAANBAATAR, Mongolsko – 23. srpna 2020, Charita Česká republika v Mongolsku získala ocenění „Nejlepší projekt a uskutečnění programu“ na jedné z nejprestižnějších stavebních výstav v zemi – Barilga Expo 2020. Cena byla za projekt "Zvýšení efektivity využívání zdrojů a čistší produkce v mongolském stavebním sektoru".

All for the YOUth, YOUth for the all 2020 - 2023
18. září 2020 Projekty

All for the YOUth, YOUth for the all 2020 - 2023

Mongolsko je země mladých. Více než milion lidí v rozmezí 15 - 34 let reprezentuje největší demografickou skupinu v zemi a podle údajů z roku 2019 tvoří 34,9 procent populace. Mladí lidé jsou budoucností národa a ta závisí na tom, aby byli dobře začleněni do rozvoje země a stali se zodpovědnými a produktivními občany. Mají obrovský potenciál, ale zároveň se potýkají s mnoha překážkami: hledání práce, dosažení kvalitního vzdělání, participace na společenském dění a další. 

Zahájení mentorského programu pro mongolskou mládež
18. září 2020 Novinky

Zahájení mentorského programu pro mongolskou mládež

ULÁNBÁTAR, Mongolsko – Včera byl zahájen mentorský program pro mládež v rámci projektu „All for YOUth, YOUth for all“, který financuje Evropská unie. Během oficiálního zahájení byli mentoři a jejich svěřenci navzájem představeni.

Šestý ročník Fóra mladé občanské společnosti
14. září 2020 Novinky

Šestý ročník Fóra mladé občanské společnosti

25. srpna, při příležitosti Mongolského dne mládeže, uspořádala Mongolská rada mládeže šestý ročník Fóra mladé občanské společnosti. Toto fórum probíhalo v rámci projektu „All for YOUth, YOUth for all”, sponzorovaného Evropskou unií. Konalo se pod záštitou Populačního fondu OSN (UNFPA) a vůbec poprvé probíhalo současně jak na online platformách, tak v posluchárně. Jedním z témat bylo „Věnujme pozornost mladým: pandemie v našich životech”.

Mediální kampaň k mongolským volbám
3. srpna 2020 Novinky

Mediální kampaň k mongolským volbám

Mladí lidé se často o politiku nezajímají a jejich volební účast je nízká. Tým projektu „All for YOUth, YOUth for all”, sponzorovaného Evropskou unií, organizoval mediální kampaň na podporu účasti mladých voličů v letošních parlamentních volbách.

V Mongolsku bojujeme se změnou klimatu pomocí recyklace stavebního odpadu
2. června 2020 Charita Česká republika

V Mongolsku bojujeme se změnou klimatu pomocí recyklace stavebního odpadu

Každý rok vyprodukujeme neuvěřitelných 2,12 miliardy tun odpadu. Pokud bychom ho naložili na nákladní auta, obepnul by jejich řetěz Zemi čtyřiadvacetkrát. Stavební materiál představuje asi polovinu pevného odpadu, který člověk každoročně vyhodí.