All for the YOUth, YOUth for the all 2020 - 2023
18. září 2020 Projekty

All for the YOUth, YOUth for the all 2020 - 2023

Mongolsko je země mladých. Více než milion lidí v rozmezí 15 - 34 let reprezentuje největší demografickou skupinu v zemi a podle údajů z roku 2019 tvoří 34,9 procent populace. Mladí lidé jsou budoucností národa a ta závisí na tom, aby byli dobře začleněni do rozvoje země a stali se zodpovědnými a produktivními občany. Mají obrovský potenciál, ale zároveň se potýkají s mnoha překážkami: hledání práce, dosažení kvalitního vzdělání, participace na společenském dění a další. 

Snažíme se proto zlepšit možnosti a kapacity nevládních neziskových organizací, aby dokázali mladé lidi lépe začlenit do společnosti. Skrze podporu inovativních programů a iniciativ se je snažíme povzbudit k větší aktivitě, a to například ve veřejné politice a lokálních ekonomikách. Dále mladým jedincům zpřístupňujeme odborné vzdělávání, poradenské programy, možnost stát se dobrovolníky v nevládních organizacích a mnoho dalšího.

Hlavním cílem projektu „All for YOUth, YOUth for all” je dosáhnout toho, aby organizace občanské společnosti mohly lépe přispět k rozvoji v Mongolsku, a to skrze zvyšování jejich kapacit, budování sítě kontaktů, podporu výzkumu a zvyšování informovanosti.

Specifickým cílem projektu je zlepšit možnosti neziskových organizací v tom, jak podpořit začlenění mladých do společnosti. K jeho dosažení povede zejména (i) zlepšení zaměstnanosti mladých, (ii) podpora většího zapojení do společenského dění a (iii) posílení účasti na dobrovolnictví.

Celková cena (EUR): 1 milion

Finanční podpora Evropské unie (EUR): 1 milion

Trvání: leden 2020 ­ prosinec 2023

Implementující organizace: Charita Česká republika v Mongolsku INGO, Centrum Občanského Vzdělávání a Mongolská rada mládeže

Hlavní oblasti zájmu a klíčové aktivity:

Možnosti nevládních organizací

 • Školení nevládních organizací v práci s mladými
 • Vytváření sítí nevládních organizací
 • Organizování výměnných pobytů

Nezaměstnanost mladých

 • Pořádání poradenských programů
 • Organizace studijních pobytů v Evropě s cílem zlepšení zaměstnanosti mladých
 • Budování sítí kontaktů

Účast mladých ve společenském dění

 • Organizování kampaní na podporu účasti mladých v nadcházejících volbách
 • Zprostředkování politického dialogu s lokálními autoritami
 • Sdílení úspěšných zkušeností mladých s účastí ve společenském dění

Dobrovolnictví

 • Nové programy pro dobrovolníky
 • Zapojení mladých dobrovolníků do projektových aktivit
 • Školení neziskových organizací v zapojování dobrovolníků