Helping where is needed

Тоон мэдээлэл

  • Суурин төлөөлөгчийн газар 2007 оноос эхлэн үйл ажиллагаа явуулж байна
  • Нийтдээ 10 ажилтантай
  • Жилд 2-3 төсөл хэрэгжүүлдэг
  • Нийтдээ 20 төсөл хэрэгжүүлснээс 18 төсөл амжилттай хэрэгжиж дууссан ба 2 төсөл нь хэрэгжиж байна
  • Төслүүдийн хэрэгжих газрууд нь Баянхонгор, Сэлэнгэ, Дорноговь, Булган аймаг, Хишиг-Өндөр сум, болон Улаанбаатар хот
Дэлгэрэнгүй

Монгол улс

Монгол улс нь Бүгд найрамдах Чех улстай хөгжлийн болон хүмүүнлэгийн хамтын ажиллагааны өргөн түүхтэй, хөгжиж буй улс орон юм. Каритас Чех Репаблик байгууллага нь 2006 онд Монгол улсад хамгийн анхны хөгжлийн төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд 2007 онд Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газраа нээсэн юм. Үүнээс хойш, Каритас Чех Репаблик Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газар нь боловсрол, нийгмийн ажил, амьжиргааг дэмжих, хүмүүнлэгийн тусламж, байгалийн гамшигт үзэгдлийн эрсдэлээс сэргийлэх, шилжилт хөдөлгөөн зэрэг чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна. 

Мэдээ, мэдээлэл

Санхүүжүүлэгч байгууллагууд

Switch asia and EU
Czech Romana
MZE
CDA
EU Aid
UNHCR
EC
CSwitzerland
MZV
Trans
CF
MV
Switch asia and EU
Czech Romana
MZE
CDA
EU Aid
UNHCR
EC
CSwitzerland
MZV
Trans
CF
MV
Switch asia and EU
Czech Romana
MZE
CDA
EU Aid
UNHCR
EC
CSwitzerland
MZV
Trans
CF
MV
Switch asia and EU
Czech Romana
MZE
CDA
EU Aid
UNHCR
EC
CSwitzerland
MZV
Trans
CF
MV
Switch asia and EU
Czech Romana
MZE
CDA
EU Aid
UNHCR
EC
CSwitzerland
MZV
Trans
CF
MV
Switch asia and EU
Czech Romana
MZE
CDA
EU Aid
UNHCR
EC
CSwitzerland
MZV
Trans
CF
MV
Switch asia and EU
Czech Romana
MZE
CDA
EU Aid
UNHCR
EC
CSwitzerland
MZV
Trans
CF
MV
Switch asia and EU
Czech Romana
MZE
CDA
EU Aid
UNHCR
EC
CSwitzerland
MZV
Trans
CF
MV
Switch asia and EU
Czech Romana
MZE
CDA
EU Aid
UNHCR
EC
CSwitzerland
MZV
Trans
CF
MV
Switch asia and EU
Czech Romana
MZE
CDA
EU Aid
UNHCR
EC
CSwitzerland
MZV
Trans
CF
MV