Ногоон сэтгэ кампанит ажил үргэлжилж байна

Хаягдлаас баялаг руу дахин ашиглая

Бүгд залуусын төлөө, Залуус бүгдийн төлөө

Ирээдүйг цогцлоох залуучуудыг бид дэмжин ажилладаг.

Орон нутгийн оролцогч талууд, түншүүдтэй хамтран

барилгын салбар дахь 3R (хог хаягдлыг бууруулах, дахин ашиглах, дахин боловсруулах) аргачлалыг нэвтрүүлж байна. 

Helping where is needed

Хандив

Дэлхийн олон улс орнуудад төрөл бүрийн хөгжлийн болон хүмүүнлэгийн төсөл хөтөлбөр тасралтгүй хэрэгжүүлж, бодитой үр дүн гаргахад Каритас Чех Репаблик байгууллагад санхүүгийн тогтвортой байдал маш чухал юм. Та бидний үйл ажиллагааг дэмжиж, хувь нэмрээ оруулахыг хүсвэл доорх хаягаар хандив өгөх боломжтой. Данс:

International Aid
Account no. 55660022/0800 
variable symbol: 300

Монгол улс

Монгол улс нь Бүгд найрамдах Чех улстай хөгжлийн болон хүмүүнлэгийн хамтын ажиллагааны өргөн түүхтэй, хөгжиж буй улс орон юм. Каритас Чех Репаблик байгууллага нь 2006 онд Монгол улсад хамгийн анхны хөгжлийн төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд 2008 онд Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газраа нээсэн юм. Үүнээс хойш, Каритас Чех Репаблик Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газар нь боловсрол, нийгмийн ажил, амьжиргааг дэмжих, хүмүүнлэгийн тусламж, байгалийн гамшигт үзэгдлийн эрсдэлээс сэргийлэх, шилжилт хөдөлгөөн зэрэг чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна. 

Мэдээ, мэдээлэл

Санхүүжүүлэгч байгууллагууд

Switch asia and EU
Czech Romana
MZE
CDA
EU Aid
UNHCR
EC
CSwitzerland
MZV
Trans
CF
MV
Switch asia and EU
Czech Romana
MZE
CDA
EU Aid
UNHCR
EC
CSwitzerland
MZV
Trans
CF
MV
Switch asia and EU
Czech Romana
MZE
CDA
EU Aid
UNHCR
EC
CSwitzerland
MZV
Trans
CF
MV
Switch asia and EU
Czech Romana
MZE
CDA
EU Aid
UNHCR
EC
CSwitzerland
MZV
Trans
CF
MV
Switch asia and EU
Czech Romana
MZE
CDA
EU Aid
UNHCR
EC
CSwitzerland
MZV
Trans
CF
MV
Switch asia and EU
Czech Romana
MZE
CDA
EU Aid
UNHCR
EC
CSwitzerland
MZV
Trans
CF
MV
Switch asia and EU
Czech Romana
MZE
CDA
EU Aid
UNHCR
EC
CSwitzerland
MZV
Trans
CF
MV
Switch asia and EU
Czech Romana
MZE
CDA
EU Aid
UNHCR
EC
CSwitzerland
MZV
Trans
CF
MV
Switch asia and EU
Czech Romana
MZE
CDA
EU Aid
UNHCR
EC
CSwitzerland
MZV
Trans
CF
MV
Switch asia and EU
Czech Romana
MZE
CDA
EU Aid
UNHCR
EC
CSwitzerland
MZV
Trans
CF
MV