Хэрэгжиж дууссан төсөл

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ САЙЖРУУЛАХ
5. June 2020 Хэрэгжиж дууссан төсөл

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ САЙЖРУУЛАХ

Каритас Чех Репаблик, Пийпл ин нийд олон улсын байгууллагууд хамтран Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болон Чехийн хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтэн дор Монгол улсын орон нутгийн эрүүл мэндийн тогтолцоог бэхжүүлэх хүрээнд "Явуулын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах төсөл" - ийг 2015-2016 оны хооронд амжилттай хэрэгжүүллээ. 

Хэнтий Аймаг дахь Газар Тариалангийн Салбарын Иргэний Нийгэм болон Орон Нутгийн Удирдлагын Хамтын Аж
20. January 2020 Хэрэгжиж дууссан төсөл

Хэнтий Аймаг дахь Газар Тариалангийн Салбарын Иргэний Нийгэм болон Орон Нутгийн Удирдлагын Хамтын Аж

Монгол улсын зүүн бүсэд байрлах Хэнтий аймагт 70,900 орчим иргэн оршин суудаг бөгөөд ажилгүйдлийн түвшингээр улсдаа хамгийн өндөрт (17.5%) тооцогддог аймгуудын нэг юм. Мал аж ахуйд суурилсан эдийн засагтай тус аймаг нь малын гаралтай бүтээгдэхүүнээ зарж борлуулах хязгаарлагдмал зах зээлтэй хэдий ч газар тариалангийн салбараа хөгжүүлж, иргэдийн амьжиргааны түвшинг сайжруулах бүрэн нөөц боломжтой. Хүнсний ногооныхоо 60 хувийн хэрэгцээг орон нутгаасаа нийлүүлдэг байна.