Хэрэгжиж дууссан төсөл

Гэнэтийн аюулт үзэгдэл буюу Зудын эсрэг хариу арга хэмжээ
30. 12 дугаар сар 2020 Хэрэгжиж дууссан төсөл

Гэнэтийн аюулт үзэгдэл буюу Зудын эсрэг хариу арга хэмжээ

Монгол орны зүүн бүс нутагт цас ихээр орж зудын гамшиг нүүрэлсэн тул 2015-аас 2016 оны өвөл Европын комиссын Хүмүүнлэгийн болон Иргэний хамгаалалтын тусламж (ЕКХИХ)-ийн санхүүжилтээр Хэнтий аймгийн 6 сумын 528 айл өрхийн 1863 иргэдэд, Дорноговь аймгийн 7 суманд 527 айл өрхийн 1680 иргэдэд дөрвөн сарын хугацаанд хүнсний дэмжлэг үзүүлэх төсөл хэрэгжүүлсэн.

Хорих анги дахь ардчилал, хүний эрхийг сайжруулах нь
30. 12 дугаар сар 2020 Хэрэгжиж дууссан төсөл

Хорих анги дахь ардчилал, хүний эрхийг сайжруулах нь

Ардчилал гэдэг нь тухайн улсын соёлын агууламж болон нийгэм эдийн засгийг харгалзан авч үзсэн алгуур, тасралтгүй үргэлжилсэн үйл явц юм. Тухайн орон хийгээд нийгэм нь бүс нутагтаа санаачилж боловсруулсан өөрт таарсан загварыг сонгож хөгжүүлэх бүрэн боломжтой бөгөөд тухайн загварууд нь холбогдох бүс болон олон улсад заасан тогтсон журмын дагуу  олон нийтийн хүний эрхийн зарчимтай нийцсэн байх ёстой.

Эрчим Хүчинд Хэмнэлттэй, Ногоон Барилгын Үйлдвэрлэлийг Дэмжих нь
30. 12 дугаар сар 2020 Хэрэгжиж дууссан төсөл

Эрчим Хүчинд Хэмнэлттэй, Ногоон Барилгын Үйлдвэрлэлийг Дэмжих нь

Монгол улсад барилгын салбар эрчимтэй хөгжиж байгаа энэ үед тус салбар дахь хувьцаа эзэмшигчдын дунд барилгын салбарын экологийн ул мөрийн талаарх мэдлэг дутмаг байгаа тодорхой байна. Барилгын дизайнаас эхлээд барилгын материал, тусгаарлагч хүртэлх барилгын үйл явц нь байгаль орчинд нөлөөлөх нөлөөллийг хэрхэн багасгаж болох талаар мэдлэг дутмаг байгаагаас гадна эдийн засгийн үр ашигтай байгаль орчинд ээлтэй материал, технологийн талаарх мэдлэг хангалтгүй байна.

 Мал аж ахуйтай хараат малчдын хүнсний аюулгүй байдал
30. 12 дугаар сар 2020 Хэрэгжиж дууссан төсөл

Мал аж ахуйтай хараат малчдын хүнсний аюулгүй байдал

2010 онд зудын аюул гамшгийн түвшинд хүрснийг албан ёсоор зарласан 12 аймагт үндэсний сүргийн 44 сая тоо толгой малын 16.4% тэнцэх 7.2 сая гаруй тоо толгой малыг алдсан. Хүн амын ⅓ нэг нь нүүдэлчин, хөдөө амьдардаг айл өрхийн ялангуяа амьдралын түвшин доогуур эмзэг бүлгийн малчин айл өрхт таван хошуу мал нь амьдралынх нь салшгүй нэг хэсэг бөгөөд малчин ард төдийгүй улс орны хувьд энэ алдагдал нь маш их гарз хохирол юм.

Газар зүйн байрлалаараа тусгаарлагдсан нийгмийн бүлэгт чиглэсэн төсөл
30. 12 дугаар сар 2020 Хэрэгжиж дууссан төсөл

Газар зүйн байрлалаараа тусгаарлагдсан нийгмийн бүлэгт чиглэсэн төсөл

Хэдийгээр Монгол улс бүх нийтийн боловсролын мянганы хөгжлийн гурав дахь зорилтоо хэрэгжүүлэхээр амжилттай явж буй хэдий ч 2008 оны байдлаар бага насны хүүхдийн хөгжлийн ялгаа, бие бялдрын болон оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн сургууль, цэцэрлэгт хамрагдалтын түвшин бага, сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүдийн тал хувь нь цэцэрлэгт хамрагдсан гэх зэрэг шийдвэрлэх шаардлагатай боловсролын асуудлууд байна. 1991 онд Монгол улсад  боловсролын салбарт Зөвлөлт Холбоот Улсаас дэмжлэг үзүүлэхээ больсны дараа сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээ эрс буурсан.

Нийгмийн ажлын сургалтын хөтөлбөрийг бэлдэх, хэрэгжүүлэх
30. 12 дугаар сар 2020 Хэрэгжиж дууссан төсөл

Нийгмийн ажлын сургалтын хөтөлбөрийг бэлдэх, хэрэгжүүлэх

Азийн Хөгжлийн Банкны шинжээчдийн судалгаагаар төрийн үйлчилгээнд мэргэжлийн нийгмийн ажилчид бараг байдаггүй. Ихэнх нийгмийн ажилчид нь төрийн албанд “нийгмийн ажилтан” гэсэн албан тушаалд ажилладаг боловч ихэвчлэн бүрэн дунд боловсролтой байдаг бөгөөд энэ мэргэжлийг зөвхөн туслах ажлыг гүйцэтгэдэг гэж ойлгодог. 2005 оны 12-р сард нийгмийн хөгжлийн асуудлын нэн чухал хуулиуд батлагдсан (нийгмийн тогтолцооны ерөнхий хууль, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн хамгааллын хууль, ахмад настны нийгмийн хамгааллын хууль). 

Хүний наймааны эсрэг иргэний нийгмийг сайжруулах нь
30. 12 дугаар сар 2020 Хэрэгжиж дууссан төсөл

Хүний наймааны эсрэг иргэний нийгмийг сайжруулах нь

“Монгол Улсад хүний наймаатай тэмцэхэд иргэний нийгмийг бэхжүүлэх” төслийг 2013-2015 хооронд Европын Холбоо, Хүний Аюулгүй Байдлын Бодлого Судлалын санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн юм. Төслийн гол зорилго нь хохирогчдын хүний эрхийг хангах, хүний наймаатай тэмцэх үр дүнтэй хамтарсан үйл ажиллагааг хөгжүүлж улмаар Монгол улс дахь иргэний нийгмийн сүлжээг бий болгох, дэмжих явдал юм. 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ САЙЖРУУЛАХ
5. 6 дугаар сар 2020 Хэрэгжиж дууссан төсөл

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ САЙЖРУУЛАХ

Каритас Чех Репаблик, Пийпл ин нийд олон улсын байгууллагууд хамтран Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болон Чехийн хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтэн дор Монгол улсын орон нутгийн эрүүл мэндийн тогтолцоог бэхжүүлэх хүрээнд "Явуулын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах төсөл" - ийг 2015-2016 оны хооронд амжилттай хэрэгжүүллээ. 

Газар тариалангийн төсөл
20. 1 дүгээр сар 2020 Хэрэгжиж дууссан төсөл

Газар тариалангийн төсөл

Монгол улсын зүүн бүсэд байрлах Хэнтий аймагт 70,900 орчим иргэн оршин суудаг бөгөөд ажилгүйдлийн түвшингээр улсдаа хамгийн өндөрт (17.5%) тооцогддог аймгуудын нэг юм. Мал аж ахуйд суурилсан эдийн засагтай тус аймаг нь малын гаралтай бүтээгдэхүүнээ зарж борлуулах хязгаарлагдмал зах зээлтэй хэдий ч газар тариалангийн салбараа хөгжүүлж, иргэдийн амьжиргааны түвшинг сайжруулах бүрэн нөөц боломжтой. Хүнсний ногооныхоо 60 хувийн хэрэгцээг орон нутгаасаа нийлүүлдэг байна.

Монгол улсын барилгын салбарын нөөцийн үр ашигтай байдал, цэвэр үйлдвэрлэлийг дэмжих төсөл
20. 1 дүгээр сар 2020 Хэрэгжиж дууссан төсөл

Монгол улсын барилгын салбарын нөөцийн үр ашигтай байдал, цэвэр үйлдвэрлэлийг дэмжих төсөл

Каритас Чех Репаблик (КЧР) Монгол дахь суурийн төлөөлөгчийн газар нь Монгол улсын Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургууль (ШУТИС), Нидерланд Улсын Дельфтийн Технологийн Их сургууль, (ДТИХ) Монголын хог хаягдлыг дахин боловсруулах үндэсний холбоотой хамтран “Монгол улсын барилгын салбарын нөөцийн үр ашигтай байдал, цэвэр үйлдвэрлэлийг дэмжих төсөл”-ийг 2016 оноос хойш хэрэгжүүлж байна. Тус төсөл нь Европын Холбоо, Европын Холбооны Switch Asia хөтөлбөр, Чехийн Хөгжлийн Хамтын Ажиллагааны Агентлагийн дэмжлэгтэйгээр нийт 1.36 сая еврогийн санхүүжилттэй хэрэгжиж байна.