Залилан, Авлига, Хээл хахууль

Залилан, авлига, хээл хахууль эсхүл ашиг сонирхлын зөрчил нь гарч байна гэсэн таамаглал нь маш ноцтой асуудал юм. Каритас Чех Репаблик нь аливаа зохисгүй зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, үр дүнтэй хариу арга хэмжээ авахад туслах системийг бий болгох тал дээр дорвитой ажилладаг. Үүний зэрэгцээ, бид бүх хөтөлбөртөө мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх зорилгоор манай үйл ажиллагааг гуравдагч этгээд ашиглахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг нэвтрүүлсэн болно.

Журамтай танилцах

Aвилга 1     Aвилга 2