Хэвлэмэл материал

Сайн дурын ажлын менежмент

Иргэний нийгмийн байгууллагуудад зориулсан Сайн дурын ажлыг хөгжүүлэх гарын авлага

Хуванцар хаягдлын зохицуулалтыг сайжруулах эрх зүйн орчны судалгаа

Хуванцар хаягдлын зохицуулалтыг сайжруулах өнөөгийн эрх зүйн орчны судалгаа

Дахин боловсруулсан хуванцар бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгаа

Монгол улс дахь дахин боловсруулсан хуванцар бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгаа

Хоггүй аялцгаая

Хэрхэн хоггүй аялах тухай гарын авлага

Үнэлгээний тайлан

Хуванцар дахин боловсруулах технологийн өнөөгийн байдлын үнэлгээний тайлан

Судалгааны тайлан

Хуванцар хог хаягдлыг бууруулах, ангилан ялгах, цуглуулах, тээвэрлэх үйл ажиллагааны төлөв байдалд хийсэн судалгааны тайлан

Бүгд залуусын төлөө, Залуус бүгдийн төлөө төслийн суурь судалгаа

Бүгд залуусын төлөө, Залуус бүгдийн төлөө төслийн суурь судалгааны тайлан

Байгууллагуудад зориулсан хог ангилах тухай зааварчилгаа

Байгууллагуудад зориулсан хог ангилах тухай зааварчилгаа

Хог хаягдлын менежментийн суурь судалгаа

Хишиг-Өндө сумын хог хаягдлын менежментийн суурь судалгааны тайлангийн хураангуй, 2021 оны 1-р сар

Баримтын хуудас

Залуучуудад тулгамдаж буй асуудал ба тэдний хэрэгцээ

Төслийн мэдээллийн хуудас

Бүгд залуусын төлөө, Залуус бүгдийн төлөө төсөл

Төслийн мэдээллийн хуудас

Монгол улс дахь хуванцар хог хаягдлын тогтвортой байдлыг хангах төсөл