Медиа

Та Каритас Чех Репаблик Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газрын хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөрүүдийн талаарх мэдээ мэдээллийг авахыг хүсвэл Хэвлэл мэдээллийн ажилтантай холбогдоно уу. 

12391201_1195117420517730_3468127920987667844_n

Хэвлэл мэдээллийн ажилтантай холбогдох