Бидний тухай

Каритас Чех Репаблик ТББ-ын Монгол дахь Суурин төлөөлөгчийн газар нь төрийн бус, ашгийн бус байгууллага бөгөөд Праг хотод төвтэй дэлхийн хэд хэдэн улс орнуудад салбар байгууллагатай. Каритас Чех Репаблик ТББ-ын Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газар нь боловсрол, нийгмийн ажил, хүн амын амьжиргааг дэмжих, хүмүүнлэгийн тусламж, байгалийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, шилжилт хөдөлгөөн зэрэг чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд хамгийн анхны төслөө 2006 онд хэрэгжүүлж, 2008 онд албан ёсоор суурин төлөөлөгчийн газраа нээсэн.

2006 оноос хойш манай байгууллага нь сургуулийн өмнөх боловсрол, мэргэжлийн боловсрол, хүний эрх, нийгмийн ажил, амьжиргааг дэмжих, хүмүүнлэгийн тусламж, байгалийн гамшгийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хөдөө аж ахуй, байгаль орчин, хог хаягдал дахин боловсруулах чиглэлээр нийт 15 аймагт 20 гаруй төсөл хөтөлбөрүүдийг амжилттай хэрэгжүүлсэн байна.