Хүрээлэн буй орчин

Каритас Чех Репаблик нь цаг уурын өөрчлөлт нь бидний цаг үеийн хамгийн ноцтой асуудал мөн гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг. Цаг уурын өөрчлөлт нь бидний үйлчилж буй нийгэмд тэгш бус байдлаар нөлөөлдөг гэдийг бид бас мэднэ. Эдгээр давшгүй хүчин зүйлийг харгалзан үзэж, бид өөрсдийнхөө хүрээлэн буй орчинд үзүүлж буй нөлөөнд илүү анхаарч, хөтөлбөрүүдийнхээ тогтвортой байдалд анхаарч ажилладаг.

Журамтай танилцах

Хүрээлэн буй орчин 1     Хүрээлэн буй орчин 2