Novinky

Mongolsko se veze na vlně recyklace stavebního materiálu
7. prosince 2020 Novinky

Mongolsko se veze na vlně recyklace stavebního materiálu

I když je Mongolsko svou rozlohou 19. největší zemí světa, pouhých 3.29 milionu obyvatel z něj dělá rovněž stát s nejnižší hustotou zalidnění na světě. Od roku 1990, kdy proběhla Demokratická revoluce, 40% mongolské populace přesídlilo do hlavního města Ulanbátar, což přineslo zvyšující se poptávku po novém bydlení a prudký rozmach stavebního průmyslu, jenž se rychle rozrůstá až dodnes. Současné budovy však nejsou příliš hospodárné, protože spousta z nich je závislá na vytápění fosilními palivy, stejně nehospodárný je i provoz chlazení a využívání zastaralých technologií a neúsporných zařízení.

Závěrečný ceremoniál k projektu hospodaření se stavebním a demoličním odpadem
31. října 2020 Novinky

Závěrečný ceremoniál k projektu hospodaření se stavebním a demoličním odpadem

ULÁNBÁTAR Mongolsko – Dne 30. října 2020 proběhl závěrečný ceremoniál k projektu „Zlepšení účinného využití zdrojů a čistější výroba v mongolském stavebním sektoru prostřednictvím recyklace materiálů“. Projekt byl realizován v letech 2016 až 2020 za finanční podpory Evropské unie (program SWITCH-Asia) a České rozvojové agentury. 

Charita Česká republika v Mongolsku získala cenu „Nejlepší projekt a uskutečnění programu“
23. října 2020 Novinky

Charita Česká republika v Mongolsku získala cenu „Nejlepší projekt a uskutečnění programu“

ULAANBAATAR, Mongolsko – 23. srpna 2020, Charita Česká republika v Mongolsku získala ocenění „Nejlepší projekt a uskutečnění programu“ na jedné z nejprestižnějších stavebních výstav v zemi – Barilga Expo 2020. Cena byla za projekt "Zvýšení efektivity využívání zdrojů a čistší produkce v mongolském stavebním sektoru".

Zahájení mentorského programu pro mongolskou mládež
18. září 2020 Novinky

Zahájení mentorského programu pro mongolskou mládež

ULÁNBÁTAR, Mongolsko – Včera byl zahájen mentorský program pro mládež v rámci projektu „All for YOUth, YOUth for all“, který financuje Evropská unie. Během oficiálního zahájení byli mentoři a jejich svěřenci navzájem představeni.

Šestý ročník Fóra mladé občanské společnosti
14. září 2020 Novinky

Šestý ročník Fóra mladé občanské společnosti

25. srpna, při příležitosti Mongolského dne mládeže, uspořádala Mongolská rada mládeže šestý ročník Fóra mladé občanské společnosti. Toto fórum probíhalo v rámci projektu „All for YOUth, YOUth for all”, sponzorovaného Evropskou unií. Konalo se pod záštitou Populačního fondu OSN (UNFPA) a vůbec poprvé probíhalo současně jak na online platformách, tak v posluchárně. Jedním z témat bylo „Věnujme pozornost mladým: pandemie v našich životech”.

Mediální kampaň k mongolským volbám
3. srpna 2020 Novinky

Mediální kampaň k mongolským volbám

Mladí lidé se často o politiku nezajímají a jejich volební účast je nízká. Tým projektu „All for YOUth, YOUth for all”, sponzorovaného Evropskou unií, organizoval mediální kampaň na podporu účasti mladých voličů v letošních parlamentních volbách.

V Mongolsku bojujeme se změnou klimatu pomocí recyklace stavebního odpadu
2. června 2020 Charita Česká republika

V Mongolsku bojujeme se změnou klimatu pomocí recyklace stavebního odpadu

Každý rok vyprodukujeme neuvěřitelných 2,12 miliardy tun odpadu. Pokud bychom ho naložili na nákladní auta, obepnul by jejich řetěz Zemi čtyřiadvacetkrát. Stavební materiál představuje asi polovinu pevného odpadu, který člověk každoročně vyhodí.

21. prosince 2019 Novinky

Mongolská technická univerzita otevřela novou laboratoř

Česká charita a její pobočka v mongolském Ulánbátaru pomohly tamější univerzitě získat nové vybavení, které pomůže k výzkumu a lepší recyklaci stavebních materiálů.

Setkání pracovní skupiny: příprava právního rámce pro nakládání s odpady v Mongolsku
16. října 2019 Novinky

Setkání pracovní skupiny: příprava právního rámce pro nakládání s odpady v Mongolsku

V prvních měsících roku 2019 vytvořila Charita Česká republika v Mongolsku pracovní skupinu za účelem přípravy, zlepšení a schválení předpisů pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Pracovní skupina byla vytvořena v rámci projektu „Efektivnější využívání zdrojů a čistší produkce v mongolském stavebním sektoru pomocí recyklace stavebního materiálu“, který podporuje udržitelnou spotřebu a produkci v Mongolsku a vyšší efektivitu ve stavebním sektoru. 

31. července 2019 Novinky

Zkušenosti z výměnného programu v Praze

Členové pracovní skupiny, která vyvíjí kodex pro zpracování stavebního odpadu, se zúčastnili výměnného pobytu v Praze ve dnech 1.-5. dubna s cílem seznámit se s nejlepšími zkušenostmi při nakládání s odpadem v ČR v rámci projektu „Podpora efektivity a čisté výroby v mongolském stavebním sektoru”.  Během 5 dnů tohoto výměnného pobytu navštívilo 14 členů pracovní skupiny státní i soukromé organizace a recyklační střediska pro sklo, plasty, stavební odpad i přírodní odpad a setkali se s významnými investory v tomto odvětví.