Setkání pracovní skupiny: příprava právního rámce pro nakládání s odpady v Mongolsku
16. října 2019 Novinky

Setkání pracovní skupiny: příprava právního rámce pro nakládání s odpady v Mongolsku

V prvních měsících roku 2019 vytvořila Charita Česká republika v Mongolsku pracovní skupinu za účelem přípravy, zlepšení a schválení předpisů pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Pracovní skupina byla vytvořena v rámci projektu „Efektivnější využívání zdrojů a čistší produkce v mongolském stavebním sektoru pomocí recyklace stavebního materiálu“, který podporuje udržitelnou spotřebu a produkci v Mongolsku a vyšší efektivitu ve stavebním sektoru. 

Pracovní skupina se skládá z 18 členů, kteří zastupují jednotlivé zúčastněné strany z řad vládních i nevládních organizací. Jedná se zejména o vedoucí pracovníky, ředitele jednotlivých oddělení a specialisty ze 4 ministerstev, ve skupině má své zastoupení Národní bezpečnostní úřad, Kontrolní agentura, Centrum pro stavební rozvoj, výrobci stavebních materiálů, asociace ve stavebním sektoru i národní recyklační asociace.

Od března do srpna 2019 bylo uspořádáno 6 schůzí pracovní skupiny za účelem analýzy stávajícího právního rámce a přípravy návrhu nových předpisů v oblasti stavebního a demoličního odpadu. Zástupci pracovní skupiny se v dubnu dále zúčastnili týdenního školení v Praze, kde se seznámili s příklady evropské praxe zaměřené na  právní rámec a prosazování svých zájmů v oblasti nakládání se stavebním odpadem, které mohou využít v Mongolsku. V rámci tohoto programu navštívili zástupci skupiny české a německé soukromé i státní společnosti působící v oblasti stavebního a demoličního odpadu a v oblasti recyklace. V rámci školícího programu navštívili členové pracovní skupiny také lokální mongolská recyklační střediska, jakož i významné skládky a nelegální smetiště v Mongolsku. Po skončení návštěv a školení začali členové pracovat na návrhu legislativních doporučení s ohledem na nejlepší praktiky v jiných zemích a místní podmínky v Mongolsku. Nový legislativní rámec bude dokončen do konce roku 2019.