Závěrečný ceremoniál k projektu hospodaření se stavebním a demoličním odpadem
31. října 2020 Novinky

Závěrečný ceremoniál k projektu hospodaření se stavebním a demoličním odpadem

ULÁNBÁTAR Mongolsko – Dne 30. října 2020 proběhl závěrečný ceremoniál k projektu „Zlepšení účinného využití zdrojů a čistější výroba v mongolském stavebním sektoru prostřednictvím recyklace materiálů“. Projekt byl realizován v letech 2016 až 2020 za finanční podpory Evropské unie (program SWITCH-Asia) a České rozvojové agentury. 

Na slavnostním ceremoniálu se sešly malé a střední podniky působící ve stavebnictví, výrobci stavebního materiálu, Mongolské státní instituce, univerzitní profesoři, Nevládní organizace a soukromé subjekty, dárci a do projektu zapojené strany.

„Evropská unie podporuje udržitelný rozvoj, přechod na nízkouhlíkové technologie, účinné využívání zdrojů a oběhové hospodářství. V roce 2016 jsme spustili tento projekt, abychom se zaměřili na otázku stále rostoucího stavebního a demoličního odpadu, který nebyl recyklován a ve většině případů byl pouze uložen na nelegálních místech, což přispělo ke znečištění životního prostředí. Dnešní událost je pro nás příležitostí pochopit a vyzdvihnout úspěchy projektu a vést diskuze o další udržitelnosti odkazu tohoto projektu.„ řekl ve svém úvodním vystoupení J.E. pan Traian Laurentiu Hristea, velvyslane Evropské unie v Mongolsku.

IMG_0966

Cílem projektu bylo přispět k omezování změny klimatu a chudoby v Mongolsku podporou místních malých a středních podniků stavební sféry k přestoupení na praxi efektivnějšího využití zdrojů. Ve snaze zvýšit místní produkci cenově dostupných stavebních výrobků ze stavebního a demoličního odpadu a ve snaze snížit uhlíkovou stopu stavebnictví Charita Česká republika (CHČR) v Mongolsku ve spolupráci s výzkumným týmem mongolské univerzity vědy a technologie (MUST) vyvinula a testovala nový prototyp stavebního materiálu. Ten je vyroben z recyklovaného stavebního a demoličního odpadu. Kromě toho příslušné orgány v Mongolsku schválily normy pro tento produkt. V rámci projektu byly navíc vypracovány nové osnovy pro stavební a demoliční nakládání s odpady, které se nyní vyučují na univerzitě MUST. Vyšlo několik výzkumných studií, které jsou k dispozici na internetu pro širší veřejnost. Kromě těchto osnov projektový tým úspěšně vyškolil více než 3000 zástupců ze stavebního sektoru pro efektivnější hospodaření se stavebním a demoličním odpadem.

„Naši kolegové a inženýři společnosti Kharvaach Mergen LLC, která je stavební a demoliční společností, se aktivně účastnili školení a seminářů organizovaných v rámci tohoto projektu. Na základě školení jsme se snažili uvést techniky a metody recyklace a opětovného využití stavebního a demoličního odpadu do praxe. Například jsme separovali dřevěné materiály z přibližně 38000 tun
stavebního a demoličního odpadu a dodali je asi 120 domácnostem jako palivové dřevo. K tomu jsme dodali více než 200 kamionů zeminy z demoličního odpadu na sanaci poškozené přehrady v provincii Khentii. Navíc byly zbourány 4 objekty Hlavní celní správy a 85% z nich bylo znovu použito na stavbu Sportovního zařízení provincie Selenge. Takových příkladů je mnoho. Proto bych chtěl vyjádřit svou věčnost projektovému týmu za jejich přínos mongolskému stavebnictví.” řekl Lkhagvajav. M, ředitel Kharvaach Mergen LLC. Kromě toho projekt také dosáhl změny v mongolském právním řádu. „Postup čištění, sběru, třídění, přepravy, recyklace, obnovy, využití, likvidaci a skládkování stavebních a demoličních odpadů“ je důležitým krokem k udržitelnému rozvoji mongolského stavebnictví. Byl schválen Ministerstvem stavebnictví a městské výstavby a ministerstvo samo se stalo garantem cíle projektu.

IMG_0791

„Projekt dosáhl všech očekávaných výsledků. Mohu navíc upřímně říci, že některé ze svých výsledků překonal. Naše očekávání předčil zejména počet odborníků ve stavebnictví, kteří byli vyškoleni, a počet organizovaných osvětových aktivit. A co je důležité nyní? Je to udržitelnost výsledků v budoucnosti. Náš projektový tým tvrdě pracoval na tom, aby se stavebnictví stalo ekologičtějším a udržitelnějším. Udržitelnost projektu však nebude možné zachovat bez podpory malých a středních podniků, zaměstnanců ve stavebnictví a veřejnosti, protože rozvoj stavebnictví rok od roku vzkvétá. Takže chtěla bych vás povzbudit, abyste omezili plýtvání, znovu použili stavební materiály a ještě efektivněji je recyklovali, aby neskončily na skládce.” zdůraznila Jana Žilková, vedoucí mise CHČR v Mongolsku. Projekt byl zrealizován ve spolupráci se třemi partnery: Mongolská národní recyklační agentura, Mongolská univerzita vědy a technologie a Delftská univerzita technologie z Nizozemí.

IMG_0774

IMG_0803

IMG_0594

IMG_0718

IMG_1183