Program transformační spolupráce - Podpora mládeže a občanské společnosti v Mongolsku
12. března 2021 Novinky

Program transformační spolupráce - Podpora mládeže a občanské společnosti v Mongolsku

Projekt transformační spolupráce na zvýšení kapacit organizací občanské společnosti pracujících s mládeží a mladých lidí v Mongolsku úspěšně realizovala v roce 2020 Charita Česká republika se svými dvěma místními partnerskými organizacemi Mongolian Youth Council, MYC (Mongolská rada mládeže) a Centre for Citizenship Education, CCE (Centrum pro výchovu k občanství). Projekt „Podpora mládeže a občanské společnosti v Mongolsku“ byl spolufinancován programem transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky a realizován v rámci projektu „All for YOUth, YOUth for All“, který je financován Evropskou unií. Na podporu projektových aktivit přispělo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky částkou 424 282 Kč.

Projekt byl navržen s cílem podpořit mládež a posílit mládežnické organizace občanské společnosti, aby se podílely na rozvoji a rozhodování v  Mongolsku, a posílit řádnou správu věcí veřejných a demokracii v Mongolsku. S finanční podporou Ministerstva zahraničních věcí České republiky vykonal projektový tým různé druhy aktivit, jmenovitě: i) Uskutečnění průzkumu za účelem zjištění nedostatků kapacit a vzdělávacích potřeb mládeže a organizací občanské společnosti pracujících s mládeží, ii) Organizace školení v oblasti budování kapacit pro mládežnické nevládní organizace, iii) Zveřejňování a šíření informačních přehledů s cílem podpořit občanskou angažovanost mládeže a iv) Organizace kampaně s cílem povzbudit mládež, aby hlasovala v parlamentních volbách v roce 2020. Navzdory bouřlivým a náročným dobám během pandemie COVID-19, projektový tým úzce spolupracoval s partnery, realizoval všechny plánované aktivity a při jejich plnění předčil všechny své předem stanovené cíle.

V důsledku těchto aktivit byly identifikovány vzdělávací potřeby mladých lidí a mládežnických organizací občanské společnosti a 180 mladých lidí z 5 cílových lokalit (město Ulánbátar a provincie Khentii, Bayankhongor, Dornogobi a Selenge) navýšilo své znalosti a dovednosti týkající se účasti mládeže a advokacie prostřednictvím školení. Výsledek hodnocení školení ukázal, že školení byla efektivní a účastníci získali spoustu užitečných znalostí a dovedností. Mnoho účastníků uvedlo, že rozšířili svou síť kontaktů, pochopili důležitost zapojení mládeže do rozhodovacího procesu, naučili se různé metody řešení složitých sociálních problémů, způsoby, jakými prosazovat politické změny, a způsoby, jakými usnadnit týmovou práci.

117646761_626363391418482_8409063438429322400_n

Kromě toho byly vyvinuty informační materiály o advokacii, které obsahují příběhy o úspěších mládežnické občanské angažovanosti. Informační materiály jsou považovány za cenný zdroj pro školení a semináře pro politiky, místní orgány, mládež a mládežnické organizace občanské společnosti. Pomocí informačních materiálů bude projekt pokračovat v podpoře politiků, aby zapojili mladé lidi do procesu rozhodování a definování politiky. Mediální kampaň o volbách do parlamentu, která byla také součástí projektu, navíc povzbudila mladé lidi k účasti ve volbách a významně přispěla ke zvýšení počtu mladých voličů v parlamentních volbách v roce 2020. V rámci této aktivity projektový tým vedl kampaň na sociálních médiích „Vyberte si, který se vám líbí“ a vytvořil 4 videa, 4 plakáty a sérii 15 kreslených plakátů, které se dostaly k 1,5 milionu lidí, jelikož videa a informační plakáty byly nejúčinnějšími nástroji k oslovení lidí. Videa trvale vykazovala tisíce lajků a zhlédnutí i zapojení prostřednictvím sdílení a komentování příspěvků. V Mongolsku hlasovalo v parlamentních volbách v roce 2016 50,8% mládeže ve věku 18–25 let, ovšem v letošních volbách hlasovalo 62% mladých lidí. Jinými slovy, hlasování mládeže se zvýšilo o 11,2%. Jedná se o významné navýšení a projekt k tomuto navýšení přispěl spolu s dalšími snahami a kampaněmi jiných organizací.

Aktivity realizované v rámci tohoto projektu celkově významně přispěly k rozvoji mládeže a mládežnických nevládních organizací tím, že prohloubily jejich znalosti a podpořily jejich zapojení do rozhodovacího procesu.

Factsheet