Zahájení mentorského programu pro mongolskou mládež
18. září 2020 Novinky

Zahájení mentorského programu pro mongolskou mládež

ULÁNBÁTAR, Mongolsko – Včera byl zahájen mentorský program pro mládež v rámci projektu „All for YOUth, YOUth for all“, který financuje Evropská unie. Během oficiálního zahájení byli mentoři a jejich svěřenci navzájem představeni.

„Jsem nadšený, že mohu pracovat se svým mentorem a učit se od něj. Když jsem se do programu přihlašoval, tak jsem byl pořádně nervózní a zároveň nadšený z toho, jestli mě vyberou nebo ne. Teď mám velkou radost, že tu jsem a mohu se podělit o své dojmy. Přeju hodně štěstí ostatním svěřencům a mentorům,“ vyjádřil se Tsogtbileg, student účastnící se programu.

Tsogtbileg

Cílem mentorského programu je dát mladým lidem, jako je Tsogtbileg, možnost osobního rozvoje a lepších kariérních vyhlídek.

„V duchu cílů udržitelného rozvoje musíme spolupracovat s mladými lidmi a pomáhat jim, aby zvládli současné výzvy, a pokračovat tak v našem boji proti chudobě. Musíme pro mladé lidi zajistit přístup k lidským právům, rovnost pohlaví, snížení dopadů změny klimatu, udržení míru a vytvořit společnost podporující začlenění všech Mongolů. Mentorský projekt poskytne těmto mladým lidem dovednosti, jež potřebují, aby nám pomohli s dosažením Agendy 2030,“ nechala se slyšet Evgenia Faraza, projektová manažerka EU, jménem velvyslance EU v Mongolsku, jeho excelence Traiana Hristey.

Mentoři programu jsou vynikající odborníci a znalci z různých odvětví, konkrétně z neziskového sektoru, z oblasti mezinárodního rozvoje, z vládního, podnikatelského a akademického odvětví. Téměř 200 mladých lidí z celého Mongolska požádalo o účast v tomto programu, přičemž vybráno jich bylo 27. Těmto osobám bude poskytováno odborné vedení od září do prosince 2020. Očekává se, že každý mentor se bude svému svěřenci věnovat alespoň dvě hodiny týdně.

„V Charitě Česká republika jsme přesvědčeni, že abychom mohli mladým lidem skutečně pomoct, musíme jim poskytnout nástroje, které potřebují k vedení. Tento mentorský program spojuje díky finanční podpoře EU vedoucí mládeže s odborníky a poskytuje jim podporu na jejich cestě,“ řekla Jana Žilková, vedoucí mise Charity Česká republika.

Tento program je jednou z částí většího projektu „All for YOUth, YOUth for all“, jehož cílem je zlepšit kapacity nevládních organizací, posílit zaměstnanost a podnikání mladých lidí, podpořit občanskou účast mladých lidí a propagovat dobrovolnictví mezi mladými lidmi.

O projektu: Charita Česká republika provádí projekt „All for YOUth, YOUth for all“ financovaný Evropskou unií společně se dvěma projektovými partnery, jimiž jsou Mongolské středisko mládeže a Středisko vzdělávání v oblasti občanství, a to v Ulánbátaru a v Selengském, Chentijském, Východogobijském a Bajanchongorském ajmagu.

17D_9447