Novinky

31. července 2019 Novinky

Zkušenosti z výměnného programu v Praze

Členové pracovní skupiny, která vyvíjí kodex pro zpracování stavebního odpadu, se zúčastnili výměnného pobytu v Praze ve dnech 1.-5. dubna s cílem seznámit se s nejlepšími zkušenostmi při nakládání s odpadem v ČR v rámci projektu „Podpora efektivity a čisté výroby v mongolském stavebním sektoru”.  Během 5 dnů tohoto výměnného pobytu navštívilo 14 členů pracovní skupiny státní i soukromé organizace a recyklační střediska pro sklo, plasty, stavební odpad i přírodní odpad a setkali se s významnými investory v tomto odvětví.

Technologický výstavní veletrh během Národního fóra pro zpracování odpadu
31. července 2019 Novinky

Technologický výstavní veletrh během Národního fóra pro zpracování odpadu

Mongolský ministr pro životní prostředí a turistiku uspořádal dne 7. května 2019 v  Blue Sky Tower  Národní fórum pro zpracování odpadu s tématem “Přeměna a řešení vedoucí k ekonomice bez odpadu”. Hlavním cílem tohoto setkání bylo poukázat na současné obtíže v oblasti nakládání s odpady v Mongolsku, možná řešení a následné plány. Během tohoto fóra připravili pořadatelé veletrh, na kterém Charita Česká republika (ChCŘ) představila výsledky a výstupy svého projektu pro zpracování odpadu. Tohoto veletrhu se zúčastnili i zástupci příslušných ministerstev, soukromé subjekty jako například recyklační společnosti, nevládní organizace a orgány místní samosprávy.

V Mongolsku se uskutečnil den Evropské unie
31. července 2019 Novinky

V Mongolsku se uskutečnil den Evropské unie

Při příležitosti 30. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Mongolskem a Evropskou unií uspořádala delegace Evropské unie v Mongolsku 26. května na náměstí Sukhbaatar den Evropské unie. Tato událost poskytla veřejnosti příležitost seznámit se s členskými státy Evropské unie,  jejich tradicemi a kulturou, získat podrobné informace a doporučení ohledně studia a cestování do států Evropské unie a schengenských víz. Událost dále poskytla možnost navštívit obchodní veletrh zaměřený na jednotlivé členské státy, ochutnat evropskou kuchyni a navštívit umělecká představení. Během této události bylo dále představeno více než 20 projektů financovaných Evropskou unií, které jsou realizovány v Mongolsku. 

Summit Hlasy mládí 2019: podpůrné fórum 3R
31. července 2019 Novinky

Summit Hlasy mládí 2019: podpůrné fórum 3R

Charita Česká republika (ChČR) byla v Mongolsku spoluorganizátorem summitu Hlasy mládí 2019, který se konal ve dnech 15.-16. června v Blue Sky Tower v rámci projektu “Zlepšování zdrojově efektivní a čistší výroby v mongolském stavebním sektoru prostřednictvím obnovy materiálu”. Tento summit se skládal z několika panelových diskuzí a doprovodných akcí. ChČR byla zodpovědná především za doprovodnou akci 3R (reduce, reuse and recycle – omezení, opětovné použití a recyklace) nazvanou “3R v Mongolsku – od odpadu k bohatství”, s cílem zvýšit povědomí veřejnosti o konceptu 3R, oblasti recyklace, příležitostem ke snížení spotřeby a opětovném využití předmětů denní spotřeby a představit oblast nakládání s odpady mladým lidem.