Posílení partnerství organizací občanské společnosti v zemědělském sektoru v provincii Khentii
31. července 2019 Projekty

Posílení partnerství organizací občanské společnosti v zemědělském sektoru v provincii Khentii

Provincie Khentii s 70 900 obyvateli je venkovská provincie ve východním Mongolsku. Má jednu z nejvyšších úrovní nezaměstnanosti v Mongolsku (17,5%). Ekonomika provincie je budována na hospodářských odvětvích v oblasti rostlinné produkce, oproti tomu zde chybí rozmanitý trh v oblasti živočišné produkce. Provincie má potenciál rozvíjet odvětví v oblasti pěstování zeleniny, což by umožnilo další rozvoj životní úrovně místních obyvatel. V současnosti pokrývá produkce zeleniny zhruba 60% místních potřeb.

Charita Česká republika (CCR) v Mongolsku realizovala v období od února 2016 do března 2019 projekt „Posílení partnerství CSOs-LAs v zemědělském sektoru v provincii Khentii“ ve spolupráci s Groupe Energies Renouvelables Environnement et Solidarités (GERES) a Národní asociací mongolských zemědělských družstev (NAMAC).

Cílem projektu bylo posílit účast organizací občanské společnosti v sektoru zemědělství a přispět tak k inkluzívnímu a udržitelnému rozvoji v provincii Khentii. Souběžně s tím nastalo i zlepšení životních podmínek venkovského obyvatelstva provincie Khentii. Reálný nárůst kapacity organizací občanské společnosti šel ruku v ruce s podporou partnerství mezi organizacemi občanské společnosti a místními orgány. Hlavními příjemci projektu byly organizace občanské společnosti z provincie Khentii, družstva, skupiny místních podnikatelů, a místní zemědělci, místní orgány, veřejné orgány (školy, nemocnice atd.), a vnitrostátní orgány.

Cílem projektu bylo dosáhnout čtyř konkrétních výstupů, společně s finalizací desítek inovativních aktivit:

  1. Prostřednictvím mapování organizací občanské společnosti, které jsou aktivní v odvětví zemědělství v provincii Khentii, a posouzení jejich kapacitních mezer a potřeb, vytvořením sítě organizací občanské společnosti a posílením dobrých schopností správy a řízení organizací občanské společnosti byly posíleny struktury řízení, správy a koordinace organizací občanské společnosti.
  2. Prováděním situační analýzy a studie trhu v provincii, šíření výsledků a metodiky studie, zpracováním učebních osnov a materiálů technického, organizačního a metodického vzdělávání, školení školitelů byla posílena kapacita organizací občanské společnosti.
  3. Zřízením dvou školících a demonstračních farem s inovativními nástroji a postupy, jedné organizace pro školení cílových skupin, metodickou pomoc a propojením družstev se zemědělci (kteří jsou následně schopni úspěšně se účastnit místních výběrových řízení), podporou iniciativ skupin zemědělců, adekvátně místnímu rozvoji, a sdílením školících materiálů s odbornými školami a obchodními centry zvýšili družstva a místní zemědělci svou zemědělskou produkci a tržní propojení díky rozšiřujícím službám, poskytovaným organizacemi občanské společnosti
  4. Zvyšováním povědomí o výhodách místního zadávání veřejných zakázek a partnerství CSOs-Las, organizací řady diskusí u kulatého stolu CSOs-Las o místních otázkách, usnadněním vytváření strategie rozvoje místního zemědělství ze strany OOS a Las a vedením obhajoby na národní úrovni, podporou větší účast organizací občanské společnosti na tvorbě vlastního strategického rozhodování byla partnerství organizací občanské společnosti / místních organizací a místního zadávání veřejných zakázek konsolidována na místní úrovni a propagována na úrovni vnitrostátní.