Zvýšení efektivity využívání zdrojů a čistší produkce v mongolském stavebním sektoru
31. července 2019 Projekty

Zvýšení efektivity využívání zdrojů a čistší produkce v mongolském stavebním sektoru

Ve spolupráci s Mongolskou univerzitou vědy a technologie (MUST), Delft University of Technology ( TUD), nizozemské a mongolské národní recyklační asociace (MNRA) realizuje Charita Česká republika v Mongolsku od roku 2016 projekt „Zvýšení efektivity zdrojů a čistší produkce v mongolském stavebním sektoru pomocí lepšího využití materiálů“. Akce je finančně podporována Evropskou unií (program SWITCH-Asia) a Českou rozvojovou agenturou, celkový rozpočet činí 1,36 milionu EUR.

Cílem projektu je přispět ke zmírnění změny klimatu a snižování chudoby v Mongolsku pomocí práce s místními malými a středními stavebními podniky. Charita se soustředí především na podporu recyklace stavebního odpadu, který se dá dále využít jako příměs nových stavebních materiálů. Hlavními příjemci projektu jsou malé a střední podniky ve stavebnictví a demolici, a malé a střední podniky vyrábějící stavební materiály, mongolské státní instituce, univerzity, profesoři a studenti, nevládní organizace a soukromé subjekty.

Cílem projektu je dosáhnout čtyř konkrétních výsledků pomocí desítek inovativních aktivit:

  1. Zveřejněním základní studie o současné situaci v oblasti nakládání se zpracovávanými surovinami, přípravou školicích materiálů a nástrojů (online kurz zveřejněný pro širokou veřejnost), organizací školicích seminářů o udržitelných postupech nakládání s odpady pro malé a střední podniky vyrábějící stavební materiály, a vypracováním nového univerzitní manuálu pro zacházení se zpracovávanými surovinami jsou hlavní zúčastněné subjekty ve stavebnictví připraveny přijmout udržitelné postupy nakládání se stavebním a demoličním odpadem.
  2. Zveřejněním zprávy o využití stavebního a demoličního odpadu v Evropě, vypracováním studie ekonomické proveditelnosti (ověření ziskovosti podnikání se stavebním a demoličním odpadem, přípravou a získáním schválení norem pro nový produkt podnikání (stavební a demoliční odpad), organizací školení pro malé a střední podniky, které mají zájem o komerční výrobu produktu ze stavebního a demoličního odpadu vyšlo jednoznačně najevo, že koncový výrobek ze stavebního a demoličního odpadu je vhodný pro komerční výrobu.
  3. Prováděním studie o povědomí veřejnosti o produktech vyrobených ze stavebního a demoličního odpadu, organizací akcí zvyšujících informovanost cílových skupin o řízení a produktech ze stavebního a demoličního odpadu, organizací podnikatelských aktivit, a organizací akcí zvyšujících povědomí pro zástupce orgánů státní správy a dalších relevantní stran bylo zvýšeno povědomí o výhodách produktů vyrobených ze stavebného a demoličního odpadu mezi malými a středními podniky a rovněž tak i orgány státní správy.
  4. Analýzou stávajícího právního rámce a formulace doporučení, organizací seminářů pro osoby s rozhodovací pravomocí o osvědčených postupech v právním rámci, organizací studijní cesty o evropských postupech při řízení výroby produktů ze stavebního a demoličního odpadu, a zřízením pracovní skupiny pro odborníky z oboru za účelem rozvoje legislativy o řízení výroby produktů ze stavebního a demoličního odpadu vznikl právní rámec napomáhající udržitelnému řízení výroby produktů ze stavebního a demoličního odpadu.