Барилгын хог хаягдалд суурилсан бүтээгдэхүүний технологийн стандартууд батлагдлаа
21. May 2020 Мэдээ

Барилгын хог хаягдалд суурилсан бүтээгдэхүүний технологийн стандартууд батлагдлаа

Монгол улсын барилгын салбарын нөөцийн үр ашигтай байдал, цэвэр үйлдвэрлэлийг дэмжих төслийн хүрээнд барилгын хог хаягдалд суурилсан бүтээгдэхүүний технологийн дараах стандартууд боловсруулагдаж батлагдан Монгол Улсын Бүртгэлд бүртгэгдлээ.

  1. Дахин боловсруулалтаас гарган авсан бетонон дайрга - Техникийн шаардлага - (MNS 6830:2020)
  2. Дүүргэгчийн геометр шинж чанарыг тодорхойлох арга - 11-р хэсэг: Дахин боловсруулалтаас гарган авсан бетон дайрганы бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тодорхойлох арга - (MNS EN 933-11:2020)
  3. “Дүүргэгчийн химийн шинж чанарыг тодорхойлох арга” 6-р хэсэг: Цементийн барьцалдаж эхлэх хугацаанд дахин боловсруулалтаас гарган авсан дүүргэгчийн хандалсан уусмалын үзүүлэх нөлөөг тогтоох  арга - (MNS EN 1744-6:2020)Стандартуудын дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс авна уу.