Төслийн лого бүтээх уралдаан
2. March 2020 Мэдээ

Төслийн лого бүтээх уралдаан

ТӨСЛИЙН ЛОГО БҮТЭЭХ УРАЛДААН “All for YOUth, YOUth for All” буюу “Бүгд залуусын төлөө, Залуус бүгдийн төлөө” төсөл хөтөлбөрт зориулсан “ТӨСЛИЙН ЛОГО БҮТЭЭХ УРАЛДААН”-ыг сурагч, оюутан залуус, график дизайнер, график дизайн сонирхогч залуусын дунд зарлаж байна.

Төслийн зорилго: Залуусын төлөөх иргэний нийгмийн байгууллагуудын сүлжээг бий болгох, тэднийг чадавхижуулах замаар ЗАЛУУСЫН НИЙГМИЙН ОРОЛЦООГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИН, ТЭДНИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ зорилготой.

Төслийн гол үр шим хүртэгч: Залуус, Залуусын төлөөх ТББ-ууд

Бүтээлд тавигдах шаардлага:

  • Лого нь Европын холбооны санхүүжилттэйгээр 2020 – 2023 оны хооронд хэрэгжих буй “Бүгд залуусын төлөө, Залуус бүгдийн төлөө” төсөл хөтөлбөрийн зорилгыг илэрхийлсэн байна.
  • Бүтээлийг тайлбарласан текстийг хамт явуулна.
  • Логонд үг орж болно.
  • Бүтээлийг 2020 оны 4 – р сарын 1-ны дотор batbayar@caritas.cz хаягаар явуулна уу. (Асууж тодруулах зүйл байвал мөн тус хаягаар холбогдоно уу)
  • Шилдгээр шалгарсан логог задгай файлаар авах болно.

Шагналын сан: 500,000 төгрөгийн үнэ бүхий Wacom (Drawing tablet)

Танд амжилт хүсье.

LOGO CONTEST