Хоёр дахь боломж олгоё
20. January 2020 Мэдээ

Хоёр дахь боломж олгоё

Монгол улсын Барилгын салбарын нөөцийн үр ашигтай байдал, Цэвэр үйлдвэрлэлийг дэмжих төслийн хүрээнд Каритас Чех Репаблик байгууллага нь Медиа Компанит ажил зохион байгуулж байна. Тус компанит ажил 2019 оны 12-р сарын 2 - оос 2020 оны 2-р сарын 11-ны хооронд үргэлжлэх юм.