Бусад мэдээ

Нийгмийн сайн сайхан үйлд виртуал технологийг ашиглах нь
28. March 2022 Хэвлэлийн мэдээ

Нийгмийн сайн сайхан үйлд виртуал технологийг ашиглах нь

Хүчирхэг иргэний нийгэм нь илүү тогтвортой дэлхийг бүтээх гол түлхүүр юм. Манай улсад улс орны хөгжлийн хурдасгуур болсон иргэний нийгмийн төрөл бүрийн байгууллагууд үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Харамсалтай нь эдгээр байгууллагуудын үйл ажиллагаа үр ашигтай байхад нөлөөлөх техник технологийн хүчин чадал, мэдлэг ур чадвар болон туршлага дутмаг байдаг байна. Ялангуяа хөдөө орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй иргэний нийгмийн байгууллага (ИНБ)-дад энэ асуудал их байдаг байна. Энэ дутагдаж буй хүчин зүйлсийн үр дүнд ИНБ-ын нөлөөллийн ажил үр дүн багатай мөн тэдний нийгэмд оруулж буй хувь нэмэр бага байх магадлалтай юм. Энэхүү асуудлыг шийдэхэд туслах зорилгоор бид хөдөө орон нутаг болон хотод үйл ажиллагаа явуулж буй залуучуудын ИНБ-дад виртуал төхөөрөмжийг гардуулан өглөө.

Хүнс, ус, ундаа үйлдвэрлэлийн салбарт ногоон эдийн засгийн нэвтрүүлэхэд EX дэмжлэг үзүүлнэ
25. March 2022 Хэвлэлийн мэдээ

Хүнс, ус, ундаа үйлдвэрлэлийн салбарт ногоон эдийн засгийн нэвтрүүлэхэд EX дэмжлэг үзүүлнэ

Дэлхий дахинд Ковид-19 цар тахлын нийгэм, эдийн засагт үзүүлж буй сөрөг үр дагавар гүнзгийрсээр байна. Нэн ялангуяа бараа материал, түүхий эд, хүнсний бүтээгдэхүүний импорт буурсантай холбоотойгоор Монгол улсын хэмжээнд хүнсний хомсдол үүсч эхэлсэн. Монгол улсын хүнс, ундааны үйлдвэрлэл импортоос өндөр хамааралтай байгаа нь үндэсний хэмжээний эрсдэл дагуулах асуудал тул, цаашид газар тариаланд суурилсан хүнс, ундаа үйлдвэрлэлийн салбарыг бие даасан болгож бэхжүүлэх хэрэгцээ шаардлага өндөр байна. 

Европын Холбооны дэмжлэгтэй хэрэгжиж буй төсөл нь хог хаягдлын менежментийг сайжруулна
21. March 2022 Хэвлэлийн мэдээ

Европын Холбооны дэмжлэгтэй хэрэгжиж буй төсөл нь хог хаягдлын менежментийг сайжруулна

Хог хаягдал нь байгаль орчин болоод хүний эрүүл мэндэд хор нөлөөтэйгөөс гадна эдийн засагт ч сөргөөр нөлөөлдөг байна. Манай улсад хог хаягдлыг дахин боловсруулах нэгдсэн систем байхгүй бөгөөд албан бус, хяналтгүй хогийн цэгүүдэд хогоо хаяж, шатааж байна.

Хог хаягдлын менежментийг сайжруулахаар Иргэний  нийгмийн байгууллагууд нэгдэж байна
21. February 2022 Мэдээ

Хог хаягдлын менежментийг сайжруулахаар Иргэний нийгмийн байгууллагууд нэгдэж байна

Хуванцар материал нь бидний өдөр тутмын амьдралын салшгүй нэг хэсэг болсон. Хуванцар нь хямд төсөр, гайхалтай уян хатан хэдий ч эдгээр чанарууд нь эргээд байгаль орчинд ноцтой асуудал үүсгэдэг. Иймд Каритас Чех Репаблик байгууллага нь түнш байгууллагуудтайгаа хамтран хуванцар хог хаягдлын байгаль дахь сөрөг нөлөөг бууруулах, хог хаягдал дахин боловсруулах салбарын иргэний нийгмийн байгууллагуудыг дэмжин ажиллаж байна.

Залуучууд хөгжин цэцэглэх нийгмийг бүтээхүй
14. February 2022 Мэдээ

Залуучууд хөгжин цэцэглэх нийгмийг бүтээхүй

Залуучуудад ямар асуудал тулгардаг, сайн сайхан нийгмийг бүтээхэд залуучуудыг хэрхэн дэмжих хэрэгтэй гэдгийг та мэдэх үү? Манай улсын хүн амын гуравны нэгийг залуучууд эзэлдэг хэдий ч бүхий л салбарт тэдний оролцоо, дуу хоолой дутаж, олон бэрхшээлтэй тулгардаг байна. Иймд бид БНЧУ-ын Гадаад Хэргийн Яамны дэмжлэгтэйгээр залуучуудыг нийгмийн идэвхтэй гишүүн болгохын төлөө тэднийг сурган ажиллаж байна.