Бусад мэдээ

Ногоон сэтгэ медиа кампанит ажил эхэллээ
18. August 2020 Мэдээ

Ногоон сэтгэ медиа кампанит ажил эхэллээ

Европын холбоо, Европын холбооны Switch-Asia хөтөлбөр болон Чехийн хөгжлийн агентлагийн дэмжлэгтэй хэрэгжиж буй "Монгол улсын барилгын салбарын нөөцийн үр ашигтай байдал, цэвэр үйлдвэрлэлийг дэмжих төсөл"-ийн хүрээнд барилгын хог хаягдалд суурилсан бүтээгдэхүүн, барилгын хог хаягдлын өнөөгийн хууль дүрэм, журам болоод 3R - ийн талаарх олон нийтийн ойлголт мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор #Ногоон Сэтгэ медиа кампанит ажил эхэллээ.

Барилгын хог хаягдалд суурилсан бүтээгдэхүүний технологийн стандартууд батлагдлаа
21. May 2020 Мэдээ

Барилгын хог хаягдалд суурилсан бүтээгдэхүүний технологийн стандартууд батлагдлаа

Монгол улсын барилгын салбарын нөөцийн үр ашигтай байдал, цэвэр үйлдвэрлэлийг дэмжих төслийн хүрээнд барилгын хог хаягдалд суурилсан бүтээгдэхүүний технологийн дараах стандартууд боловсруулагдаж батлагдан Монгол Улсын Бүртгэлд бүртгэгдлээ.

Барилгын хог хаягдлыг дахин боловсруулах менежментийн сургалт
7. February 2020 Мэдээ

Барилгын хог хаягдлыг дахин боловсруулах менежментийн сургалт

Барилгын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ЖДҮ эрхлэгч, барилгын компаниудад зориулсан “Барилгын хог хаягдлын менежмент” сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа. "Монгол Улсын барилгын салбарын нөөцийн үр ашигтай байдал, цэвэр үйлдвэрлэлийг дэмжих" төслийн хүрээнд явагдсан тус сургалт нь 2018 оноос хойш 2 жилийн хугацаанд 400 гаруй оролцогчдод хүрч, тэдний барилгын хог хаягдлын менежментийн талаарх мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлж, чадавхжуулаад байна.

Чех улсын Праг хот дахь “Туршлага солилцох хөтөлбөр”
20. January 2020 Мэдээ

Чех улсын Праг хот дахь “Туршлага солилцох хөтөлбөр”

“Монгол улсын барилгын салбар дахь нөөцийн үр ашигтай байдал, цэвэр үйлдвэрлэлийг дэмжих” төслийн хүрээнд Барилгын хог хаягдлын тухай журам боловсруулах ажлын хэсгийн гишүүд энэ оны 4-р сарын 1 – 5 –ны хооронд Чех улсын Праг хотноо зохион байгуулагдсан Туршлага солилцох хөтөлбөрт оролцлоо. 5 өдрийн турш үргэлжилсэн тус хөтөлбөрт ажлын хэсгийн 14 гишүүн хамрагдсан бөгөөд Чех улсын төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагууд, шил, хуванцар, барилгын хог хаягдал, байгалийн хог хаягдал зэргийг дахин боловсруулдаг үйлдвэрүүдэд зочлон туршлага солилцсон юм.

“Залуусын дуу хоолой” оролцоотой, хариуцлагатай байхыг уриаллаа
20. January 2020 Хэвлэлийн мэдээ

“Залуусын дуу хоолой” оролцоотой, хариуцлагатай байхыг уриаллаа

Каритас Чех Репаблик (КЧР) Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газар нь “Монгол улсын барилгын салбарын нөөцийн үр ашигтай байдал, Цэвэр үйлдвэрлэлийг дэмжих” төслийн хүрээнд Залуусын дуу хоолой чуулга уулзалтыг Улаанбаатар хотноо 6-р сарын 15, 16 – нд Blue Sky зочид буудалд хамтран зохион байгууллаа. Залуусын дуу хоолой чуулга уулзалт нь хэд хэдэн сэдвийг хамарсан бөгөөд КЧР байгууллага нь 3Р буюу багасгах, дахин хэрэглэх, дахин боловсруулах ойлголтын хүрээнд Хог хаягдлаас баялаг руу хэмээх сэдвийн доор хог хаягдал, түүнийг дахин боловсруулах талаарх олон нийтийн ойлголт мэдлэгийг сайжруулан, төслийнхөө талаар танилцууллаа.