Мэдээ

Чех улсын Праг хот дахь “Туршлага солилцох хөтөлбөр”
20. January 2020 Мэдээ

Чех улсын Праг хот дахь “Туршлага солилцох хөтөлбөр”

“Монгол улсын барилгын салбар дахь нөөцийн үр ашигтай байдал, цэвэр үйлдвэрлэлийг дэмжих” төслийн хүрээнд Барилгын хог хаягдлын тухай журам боловсруулах ажлын хэсгийн гишүүд энэ оны 4-р сарын 1 – 5 –ны хооронд Чех улсын Праг хотноо зохион байгуулагдсан Туршлага солилцох хөтөлбөрт оролцлоо. 5 өдрийн турш үргэлжилсэн тус хөтөлбөрт ажлын хэсгийн 14 гишүүн хамрагдсан бөгөөд Чех улсын төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагууд, шил, хуванцар, барилгын хог хаягдал, байгалийн хог хаягдал зэргийг дахин боловсруулдаг үйлдвэрүүдэд зочлон туршлага солилцсон юм.

“Залуусын дуу хоолой” оролцоотой, хариуцлагатай байхыг уриаллаа
20. January 2020 Мэдээ

“Залуусын дуу хоолой” оролцоотой, хариуцлагатай байхыг уриаллаа

Каритас Чех Репаблик (КЧР) Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газар нь “Монгол улсын барилгын салбарын нөөцийн үр ашигтай байдал, Цэвэр үйлдвэрлэлийг дэмжих” төслийн хүрээнд Залуусын дуу хоолой чуулга уулзалтыг Улаанбаатар хотноо 6-р сарын 15, 16 – нд Blue Sky зочид буудалд хамтран зохион байгууллаа. Залуусын дуу хоолой чуулга уулзалт нь хэд хэдэн сэдвийг хамарсан бөгөөд КЧР байгууллага нь 3Р буюу багасгах, дахин хэрэглэх, дахин боловсруулах ойлголтын хүрээнд Хог хаягдлаас баялаг руу хэмээх сэдвийн доор хог хаягдал, түүнийг дахин боловсруулах талаарх олон нийтийн ойлголт мэдлэгийг сайжруулан, төслийнхөө талаар танилцууллаа.